(Minghui.org) یادداشت سردبیر:در هر دوی فرهنگ غربی و فرهنگ چینی، اصل مجازات کارمایی به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که به ‌موجب آن فرد در نهایت مسئول و پاسخگوی اعمال خود استتعالیم بنیادین فالون گونگ بر ویژگی‌های این جهان «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» بنیان نهاده شده است. این جهان اعمالی را که در هماهنگی با این اصول هستند، پاداش خواهد داد، در‌حالی‌که اعمالی مانند ضرب‌و‌شتم، شکنجه و به‌قتل رساندن مردم، متحمل عقوبت کارمایی خواهند شد. به بیان دیگر، اعمال خوب با خوبی پاداش داده خواهند شد، درحالی‌که اعمال پلید با عقوبت کارمایی روبرو خواهند شد.

مقالاتی مانند این مقاله، یادآوری نیک‌خواهانه این اصل به آنهایی است که مرتکب کارهای نادرست می‌شوند. در‌حالی‌که بسیاری از افرادی که فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، صرفاً در حال «پیروی از دستورات» هستند، بر اساس این قانون جهان، آنها نیز مسئول اعمال خودشان شناخته می‌شوند و تنها با معکوس کردن جریان کارهای بد خود ممکن است از عقوبت رهایی یابند.

طی سه سال گذشته، دینگ یوآن‌یوآن، ریاست کمیته امور سیاسی و حقوقی شهرستان پینگ‌جیانگ در شهر یوئیانگ را برعهده داشت. او 125 تمرین‌کننده فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار داد. سه نفر به‌طور غیرقانونی محکوم شدند و هشت نفر به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند.

دینگِ 56 ساله در سال 2017 براثر سرطان فوت کرد. گفته شده که او به‌طور ناگهانی در توالت درگذشت.

فانگ یوآنمو، رئیس اداره 610 و معاون رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی شهرستان پینگ‌جیانگ، طی بیش از ده سال گذشته، در آزار و اذیت 548 تمرین‌کننده مشارکت کرد. پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان راست‌روده مبتلا است و در سال گذشته بستری شد.

چند تن از رؤسا و معاونان سابق نیز به‌دلیل مشارکت‌شان در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ، با مجازات کارمایی مواجه شدند:

شو جیائوفان، رئیس سابق، در آزار و شکنجه 56 تمرین‌کننده فالون گونگ مشارکت داشت. او از بیماری قلبی رنج می‌برد و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.

شو دونگهای، معاون سابق، نیز در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ مشارکت داشت. بعداً تشخیص داده شد که او به سرطان ریه مبتلا است.

هی شیوچی، معاون سابق، در 59 سالگی براثر سرطان فوت کرد.

زنگ پینگ‌یوآن به‌مدت دو سال در سمت ریاست خدمت کرد و 68 تمرین‌کننده فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار داد. او به بیماری قلبی مبتلا بود.

ژو هوگوان رئیس فعلی است. وقتی او در میشیان دبیر حزب بود، بیش از 120 تمرین‌کننده را مورد آزار و اذیت قرار داد. بعداً تشخیص داده شد که او به سرطان مبتلا است.

تانگ چنگجی، رئیس سابق دادگاه، به‌طور فعالانه در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ مشارکت داشت. او در فوریه 2017 ناگهان دچار سکته مغزی شد و در 42 سالگی درگذشت.