(Minghui.org) خانمی در شهر جیلین در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، روز برگزاری نوزدهمین کنگره حزب در پکن، دستگیر شد. وقتی دخترش سراغ او رفت، به‎مدت دو ساعت در زندان در اداره پلیس محلی حبس شد.

خانم چن پیهوا ۶۶ ساله، به‎خاطر هراس پلیس محلی از رفتن او به پکن برای درخواست تجدیدنظر برای فالون گونگ در زمان برگزاری کنگره، دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد.

هوانگ ژن، رئیس اداره پلیس نانجینگ‎جیه و شش تن از مأمورانش، از جمله یین بائوآن، مسئول دستگیری خانم چن بودند. آنها هیچگونه حکم دستگیری نشان ندادند و به شوهرش گفتند که تا زمانخاتمه کنگره، در بازداشت باقی خواهد ماند. شوهرش چنان صدمه دیده بود که موهایش یک شبه خاکستری شد.

دختر خانم چن در ۲۱ اکتبر برای دیدن مادرش به بازداشتگاه جیلین رفت و متوجه شد که مادرش خسته به‎نظر می‎رسد. سپس به اداره پلیس نانجینگ‎جیه رفت تا درباره پرونده مادرش تحقیق کند و به او گفته شد که خانواده‎اش باید آماده دیدن این باشند که خانم چن به حبس محکوم شود.

دختر خانم چن نمی‌توانست درک کند که چگونه مادرش می‎تواند به‎خاطر تلاش برای فردی خوب بودن با پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباریِ فالون گونگ، قانونی را زیرپا بگذارد. روز بعد او به اداره پلیس بازگشت. اما مأمور یین از نشان دادن هرگونه حکم بازداشت یا بازرسی که مربوط به پرونده مادرش باشد، خودداری كرد.

رئیس هوانگ از دفترش بیرون آمد و به دختر خانم چن گفت: «من مادرت را دستگیر کردم، زیرا او قانون را نقض کرده است.» هنگامی که دختر خانم چن دوباره درخواست کرد که حکم بازداشت را ببیند، هوانگ پاسخ داد: «من حکم بازرسی یا بازداشت ندارم اما مادرت را دستگیر کردم!» و سپس ادامه داد: «بله، من قانون را زیرپا گذاشتم! اگر جرأت می‌کنی از من شکایت کن!»

دختر خانم چن از هوانگ خواست تا جملاتش را تکرار کند. هوآنگ تکرار کرد، و او تلفنش را برای ضبط صدای او بیرون آورد. هوانگ او را به دستگیری تهدید کرد.

مأمور چنگ یابین شروع به ضبط فیلم از دختر خانم چن کرد، درحالی‌که هوانگ و چندین مأمور دیگر گوشی‎اش را از دستش می‎کشیدند. در طول این درگیری بازوی راست دختر خانم چن آسیب دید.

پلیس او را به داخل زندان هل داد و تهدید کرد که او را همراه با مادرش بازداشت خواهند کرد. آنها همچنین ادعا کردند که به «سهمیه» [بازداشت تمرین‎کنندگان] خود یک امتیاز دیگر اضافه کردند.

دختر خانم چن به‎مدت دو ساعت در زندان حبس بود. سپس پلیس تلفنش را به او بازگرداند و او را مجبور کرد تا صدای ضبط‌شده هوانگ را قبل از اینکه او را آزاد کنند، حذف کند.

یکبار خانم چن در حال انجام تمرینات فالون گونگ در بازداشتگاه بود، اما نگهبانان تهدید کردند که اگر انجام تمرینات را متوقف نکند، هم‎سلولی‎هایش را از استفاده از توالت محروم خواهند کرد.

رئیس هوانگ ژن: 13331616777-86 +

مأمور یین بائوآن: 13944601828-86 +

مأمور چنگ یابین: 13500996909-86 +

اداره پلیس نانجینگ‎جیه: 62409634-432-86 +