(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگی به نام خانم وانگ یوهُنگ در 2 نوامبر 2017 در یکی از دادگاه‌های پکن مورد محاکمه قرارگرفت. او به داشتن نسخه‌های چاپی مطالب مرتبط با فالون گونگ، همچنین نسخه‌های الکترونیکی در کامپیوترش و گزارشات خبری راجع به فالون گونگ از رسانه‌های خارج از کشور متهم شد.

وکیلش در طول محاکمه استدلال کرد که «آزادی باور موکلم به تمرین فالون گونگ توسط قانون اساسی صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است.» او استدلال کرد که هرگز هیچ قانونی وجود نداشته است که تمرین فالون گونگ را جرم تلقی کند.

وکیل اضافه کرد که این گزارشات خبری که خانم وانگ از سایت‌های رسانه‌های خارج از کشور دانلود کرده است می‌تواند آزادانه در دسترس هرکسی در دنیا قرار بگیرد. فقط در چین است که مردم برای دیدن آنها مجبورند بر سانسور اینترنت غلبه کنند. وکیل از دادستان پرسید ازآنجاکه آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشر است که توسط قانون اساسی ارائه شده است، چطور چنین گزارشات خبری می‌تواند به‌عنوان «شواهدی» علیه موکلش تعبیر شود.

دادستان برای حمایت از اتهامات، به دو دوره حبس خانم وانگ در اردوگاه‌های کار اجباری بخاطر تمرین فالون گونگ استناد کرد.

وکیل گفت: «آموزش مجدد از طریق سیستم کار اجباری» پیش از این به‌دلیل غیرقانونی بودنش به حالت تعلیق درآمده است. این نشان می‌دهد که حبس‌های قبلی موکلم غیرقانونی بوده است و این بار نمی‌تواند برای متهم کردن وی استفاده شود.»

وقتی او جزئیات شکنجه‌ای را که بر خانم وانگ در جریان حبسش وارد شده را تشریح کرد، قاضی جلسه ژانگ جون صحبت او را قطع کرد، گفت که این توصیف‌ها به پرونده مربوط نیست.

وکیل خانم وانگ علاوه بر زیر سؤال بردن اعتبار شواهد همچنین به نقض مراحل قانونی توسط پلیس در طول دستگیری خانم وانگ و غارت خانه‌اش اشاره کرد. وکیل گفت: «هیچکدام از آنها کارت شناسایی یا مدارک مناسب نشان ندادند. سپس زمانی که پلیس حکم رسمی تفتیش صادر کرد، مشخص شد که تاریخ حکم تغییر کرده است.»

او خواستار تبرئه خانم وانگ شد و از قاضی خواست که تصمیمی بگیرد که مدت زیادی محبوب بماند.

قاضی بدون اعلام حکم رسمی دادگاه را به بعد موکول کرد.

دستگیری

خانم وانگ یوهُنگ 54 ساله بازنشسته شرکت برق پکن است. او تمرین فالون گونگ را در سال 1996 شروع کرد و بعد از شروع آزار و شکنجه در سال 1999، به‌طور مکرر دستگیر، بازداشت و محکوم شد.

خانم وانگ یوهُنگ

آخرین دستگیری او در 13 مه 2017 بود. پلیس از صبح زود دم درِ آپارتمانش منتظر بود.

به‌محض خروجش دستگیر شد. پلیس کلیدش را گرفت و خانه‌اش را غارت کرد. آنها کامپیوترها، چاپگر و وسایل مرتبط به فالون گونگش را مصادره کردند.

آنها پسرش را نیز دستگیر و در اداره پلیس تحت بازجویی قرار دادند. او در حوالی نیمه‌شب همان روز آزاد شد.

از آن زمان به بعد خانم وانگ در بازداشتگاه منطقه چائویانگ زندانی است.

اتاق دادگاه کوچک

دادگاه منطقه چائویانگ در پکن در ابتدا برنامه داشت که محاکمه را در همان بازداشتگاه برگزار کند. قاضی بنابر درخواست خانم وانگ با تغییر محل موافقت کرد اما فقط به اتاق دادگاه بسیار کوچکی با فقط پنج صندلی برای نشستن در اتاق انتقال یافت. شوهر و عروسش تنها افراد خانواده‌اش بودند که اجازه حضور پیدا کردند.

برطبق گفته آنها، خانم وانگ را همراه با دستبند و پابند به اتاق دادگاه آوردند. او لاغر و نحیف و موهایش سفیدتر شده بود. زمانی که وکیل اشاره کرد که نگه‌داشتن دستبند و پابند متهم در طول محاکمه غیرقانونی است، قاضی موافقت کرد که فقط دستبندهایش را باز کنند و نه پابندهایش.

خانواده خانم وانگ در هیچ زمانی اعم از قبل، در طول یا بعد از محاکمه اجازه نداشتند با او صحبت کنند.

گزارش گذشتهگزارش شخصی خانم وانگ یوهُنگ: هفت بار دستگیری و شکنجه در سه اردوگاه کار اجباری