(Minghui.org)

نمایشگاه کلکسیون شرقی مسکو

از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مسکو دعوت شد تا از 16 الی 19 نوامبر در نمایشگاه کلکسیون شرقی شرکت کنند. آنها با به‌نمایش گذاشتن تمرینات و ارائه اجراهای هنری، فالون گونگ را به شرکت‌کنندگان معرفی کردند.

تمرین‌کنندگان در 16 نوامبر 2017، تمرین دوم را در نمایشگاه کلکسیون شرقی به‌نمایش می‌گذارند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ به اجرای رقص سنتی می‌پردازند.

تمرین‌کنندگان در این نمایشگاه، فالون گونگ را معرفی کردند، پنج تمرین را به‌نمایش و چند رقص سنتی را به‌اجرا گذاشتند و مورد تشویق گرمِ حاضران قرار گرفتند.

آنها درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) نیز با مردم صحبت کردند. بسیاری از افراد دادخواست توقف این آزار و شکنجه را امضاء کردند.

مرد میان‌سالی از تبت، به‌خاطر آنچه تمرین‌کنندگان در این آزار و اذیت با آن روبرو هستند، بسیار ابراز همدردی کرد. او از بسیاری از کشورها بازدید کرده و تعداد زیادی از فعالیت‌های فالون گونگ را دیده بود. او گفت: «حزب کمونیست این‌چنین است. این دقیقاً همان کاری است که آن انجام می‌دهد!»

بانوی جوانی که سال گذشته تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در همین نمایشگاه دیده بود، امسال دوباره با تمرین‌کنندگان صحبت کرد. او گفت که کمک می‌کند این اطلاعات در اختیار دوستانش قرار گیرد و تعداد بیشتری از مردم دادخواست اینترنتی را امضاء کنند.

افشای حقیقت در اُلد آربات

اُلد آربات یک مکان گردشگری معروف در مسکو است. بسیاری از گردشگرانی که به اُلد آربات می‌روند، از چین آمده‌اند. به‌خاطر سانسور حزب کمونیست چین، آنها تا زمانی که چین را ترک نکنند، نمی‌توانند درباره فالون گونگ اطلاعاتی واقعی به‌دست آورند. تمرین‌کنندگان حضور منظم خود در اُلد آربات را حفظ می‌کنند تا بتوانند حقایق فالون گونگ را برای آنها روشن کنند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ آزار و کشنجه به‌دست ح.ک.چ را افشاء و دادخواست توقف آن را امضاء می‌کنند.

بسیاری از مردم پس از آگاهی از جنایت برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ وحشت‌زده شدند. خانمی پس از امضای دادخواست گفت: «فکر می‌کنم همه کسانی که در این خیابان قدم می‌زنند، می‌توانند با ابراز نگرانی و امضای این دادخواست از کار شما حمایت کنند.»

چهار مرد جوان از چین توقف کردند تا با تمرین‌کننده‌ای صحبت کنند. آن تمرین‌کننده درباره حقیقت حقه خودسوزی تیان‌آن‌من، برداشت اجباری اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ و شکایات علیه جیانگ زمین، رئیس سابق ح.ک.چ، به آنها گفت. این مردان جوان گفتند که بسیاری از فعالیت‌های فالون گونگ را در اروپا و هنگ‌کنگ دیده‌اند. یک از آنها از سازمان‌های کمونیستی که قبلاً به آنها پیوسته بود، خارج شده بود. سه نفر دیگر نیز تصمیم گرفتند برای حفظ امنیت خود از آن سازمان‌ها خارج شوند. آنها از آن تمرین‌کننده صمیمانه تشکر کردند.

بانویی از شنیانگِ چین، از تمرین‌کننده‌ای پرسید که کجا می‌تواند یک تاکسی بگیرد. آن تمرین‌کننده او را به جایگاه مناسب برد و در طول مسیر به او کمک کرد از سازمان‌های کمونیستی خارج شود. او آن تمرین‌کننده را به‌گرمی در آغوش گرفت و گفت که به خانواده و دوستانش درباره خروج از سازمان‌های کمونیستی خواهد گفت.

تمرین‌کنندگان با راهنمایان تور نیز درباره فالون گونگ صحبت کردند. اکثر آنها از حقیقت فالون گونگ آگاه و از دیدار با تمرین‌کنندگان خوشحال شدند. بعضی به تمرین‌کنندگان یادآوری کردند که لباس گرم بپوشند. سایرین گفتند: «ما ماجراهای شما را شنیده‌ایم و با فالون گونگ احساس همدردی می‌کنیم! شما سخت کار کرده‌اید!»