(Minghui.org) پلیس بیش از سه سال پیش، بانویی 52 ساله را تا سرحد بی‌هوشی مورد ضرب‌وشتم قرار داد و او از آن زمان تاکنون در بیمارستان بستری است. او لکنت زبان گرفته و از کمر به پایین فلج شده است. مأمورین پلیسی که او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، هیچگاه توبیخ نشدند. درضمن فرمانداری از پرداختِ کامل هزینه‌های پزشکی او سرباز زده است و جراحی‌ای که می‎بایست برای ترمیم جمجمه‌اش انجام می‎شد، به‌دلیل کمبود بودجه، به زمان نامعلومی به‌تعویق افتاده است.

خانم شی یون‌لان ساکن روستای هوئوشویی در شهر ووآن است. او در تاریخ 9 اکتبر 2014 به‌دلیل اجتناب از نفی فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ یک روش معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داه است.

خانم شی یون‌لان

رئیس اداره پلیس روستا، گوئو هونگ‌جی و معاونش، لی شین‎شائو، در حین بازجویی ضربه محکمی به سر خانم شی زدند. او بلافاصله بالا آورد و از هوش رفت. پس از اینکه گوئو و لی نتوانستند خانم شی را به هوش آورند، روز بعد او را با سرعت به بیمارستان شماره 1 شهر ووآن منتقل کردند. در آنجا تحت یک عمل جراحی قرار گرفت، اما تکلمش برای همیشه دچار مشکل و فلج شد، زیرا برای مدتی بیش‌ازحد طولانی دچار خونریزی مغزی بود.

تشخیص پزشکی خانم شی (به چینی نوشته شده است که او ناگهان قدرت تکلمش را از دست داد، دچار سکته مغزی شد و فشار خونش به‌شدت بالا رفت و آنها به خانواده‌اش درباره خطری که او را تهدید می‌کرد، هشدار دادند.)

اداره پلیس 1000 یوآن بابت انجام عمل جراحی پرداخت کرد. آنها بعداً چند صد یوآن دیگر هم پرداخت کردند و سپس پرداخت هزینه‌های پزشکی خانم شی را به‌طور کامل متوقف کردند.

خانواده خانم شی شکایتی علیه گوئو، لی و اداره پلیس روستای هوئوشی تنظیم و آن را به دادستانی شهر هان‌دان، دادستانی استان هِبِی و اداره امنیت داخلی استان هِبِی ارائه کردند. نهاد‌های دولتی رده‌‌بالاتر، بخشداری روستای هوئوشویی را ملزم به پرداخت 5000 یوآن به خانم شی کردند، درحالی‌که درخواست خانواده او این بود که اشخاص مسئول هزینه‌های پزشکی‌اش را که بیش از 250 هزار یوآن بود، بپردازند.

کمیته انضباطی شهر هان‌دان به‌منظور بررسی این حادثه، چهار بار نمایندگانی را به روستای هوئوشویی فرستاد. آنها با تمرین‎کننده دیگری به‎نام خانم لیو کائوفِنگ مصاحبه کردند. او همراه با خانم شی دستگیر شده بود و مأمورین پلیس او را نیز مورد ضرب‌وشتم قرار داده بودند.

تا به امروز گوئو و لی به هیچ‌گونه جرمی محکوم نشده‌اند. مبالغ هنگفت هزینه‌های پزشکی خانم شی نیز هنوز پرداخت نشده‌اند.

گزارش‌های مرتبط:

عدمِ پرداخت صورت‌حساب‌های بیمارستان، درحالی‌که خانم شی پس از ضرب‌وشتمِ پلیس هنوز در بیمارستان بستری استدو بانو به‌شدت تحت ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند و در نتیجه یکی باید تحت عمل جراحی مغز قرار گیرد