(Minghui.org) اخیراً معلوم شد که یکی از ساکنان شهر فوشان در سپتامبر ۲۰۱۷ محاکمه شده است، اما همسرش هیچ اطلاعیه رسمی درباره برگزاری دادگاه یا حکم او دریافت نکرده است.

آقای ژی یوشنگ در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ در شهرک جینلیو در شهر فوشان در حال رانندگی بود که پلیس او را متوقف کرد. آنها مظنون بودند که او در حال استفاده از تلفن همراهش برای ارسال پیامک درباره فالون گونگ است. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. آنها او را به «خرابکاری در خدمات مخابراتی» متهم و به بازداشت جنایی به‎مدت نامعلومی محکوم کردند.

آقای ژی یوشنگ

همسر آقای ژی و چهار فرزندش در مقابل دادستانی محلی.

از آنجا که پلیس نتوانست شواهدی را علیه آقای ژی پیدا کند، اتهامات علیه او را به «عضویت در فرقه‎ای برای تضعیف اجرای قانون» تغییر دادند. این اتهام رایجی است که توسط رژیم کمونیست چین در تلاش برای زندانی کردن تمرین‎کنندگان فالون گونگ مورد استفاده قرار می‎گیرد.

دو وکیل آقای ژی در ۱۴ ژوئیه به بازداشتگاه شونده رفتند تا او را ملاقات کنند و از اینکه آنها را اخراج و با وکیل‎های تعیین شده توسط دادگاه جایگزین کرده‌اند شوکه شدند. پرونده آقای ژی در روز ۸ اوت به دادگاه محلی فرستاده شد و یک ماه بعد محاکمه شد.

همسر آقای ژی که با سختی از چهار فرزند کوچکشان مراقبت می‌کند، پس از دستگیری شوهرش هیچ اطلاعیه رسمی از مسئولین دریافت نکرده است.

طبق اطلاعات داخلی، مسئولین محلی قول داده‌اند که اگر آقای ژی به «گناه» خود در دادگاه اعتراف کند، پس از یک ماه او را آزاد خواهند کرد. او در زمان تهیه این گزارش هنوز در حبس است.

گزارش مرتبط:بازداشت پدر چهار فرزند بدون دلیل معتبر