(Minghui.org) مرد مسنی که بیش از 70 سال دارد پس از اینکه دادستانی محلی از صدور کیفرخواست علیه او بخاطر باورش خودداری کرد، مجدداً به دادگاه برده و چند ماه بعد محکوم شد.

آقای ژو شیکون، کارمند دانشگاه ووهان، در 20 دسامبر 2016 بخاطر امتناع از انکار فالون گونگ در خانه‌اش دستگیر شد. فالون

گونگ تمرینی معنوی است که از سوی حکومت کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

همسر و پسرش چند روز بعد مطلع شدند که او به بازداشتگاه هونگشان برده شده است. مأمور مسئول پرونده به نام هی آیمین از ملاقات با آنها و ارائۀ هرگونه خبر جدیدی درخصوص این پرونده امتناع ورزید.

پروندۀ آقای ژو در 25 مارس 2017 به دادستانی منطقۀ هونگشان فرستاده شد، اما دادستانی در 5 آوریل حکم داد که او را متهم نمی‌کند و پرونده را به اداره پلیس بازگرداند.

آقای ژو در 27 آوریل آزاد شد.

اما ادارۀ پلیس مجدداً پرونده را ارسال کرد و توانست در دومین دور آقای ژو را متهم کند. دادگاه منطقۀ هونگشان در 13 سپتامبر او را محاکمه و در 31 اکتبر محکوم کرد.

آقای ژو به سه سال حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه محکوم شد. او فوراً درخواست تجدیدنظر به ثبت رساند.

گزارش مرتبط:

کارمند دانشگاه ووهان به‌خاطر باورش بازداشت شد