(Minghui.org) دو بانو در شهر داچینگ در جلسه دادرسی صدور حکم‌شان در 1 دسامبر 2017، هریک به 5 سال حبس محکوم شدند.

خانم شائو یینگ و خانم شی جینگ در 2 آوریل 2017 به‌دلیل خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر شدند؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. تنها یک خویشاوند از هر خانواده‌ اجازه یافتند که در اولین جلسه دادرسی دادگاه‌شان در 8 سپتامبر شرکت کنند.

همان «قانون» دوباره در جلسه دادرسی صدور حکم‌شان اِعمال شد. فقط در مجموع دو نفر از اعضای خانواده اجازه یافتند وارد سالن دادگاه شوند و همه صندلی‌هایِ سالن، بجز دو صندلی، را افرادی بدون هیچ ارتباط یا نسبت خانوادگی اشغال کرده بودند.

درحالی‌که این دو خویشاوند به سمت صندلی‌های خالی در ردیف آخر می‌رفتند، ناظر دادگاه ناگهان فریاد زد: «بگذارید تعدادی صندلی دیگر را خالی کنیم تا سایر اعضای خانواده بتوانند وارد سالن شوند!» چند نفر در ردیف جلو بلند شدند و رفتند. آن دو خویشاوند می‌خواستند روی صندلی‌هایِ ردیف جلو بنشینند، اما به آنها دستور داده شد که به ردیف آخر بروند.

سپس این دو خویشاوند دیدند که چند نفر دیگر وارد شدند و در ردیف جلو نشستند، اما هیچ یک از آنها را نمی‌شناختند.

خانم شی و خانم شائو را به سالن دادگاه آوردند. خانم شائو دستانش را روی شکمش گذاشته و کمرش را خم کرده بود. نگهبان بازویش را نگه‌داشته بود تا به زمین نیفتد. او فوق‌العاده ناراحت به‌نظر می‌رسید.

این دو خویشاوند دیدند که شخصی در حال فیلمبرداری از کل این جریان است. قاضی خیلی سریع اعلام کرد که هم خانم‌ شی و هم خانم شائو به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

این دو تمرین‌کننده بلافاصله اعلام کردند که درخصوص حکم صادره درخواست تجدیدنظر ارائه خواهند داد.

به‌‌گفته برخی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی، احتمالاً این جلسه دادرسیِ صدور حکم اولین جلسه در نوع خود در شهر داچینگ بوده است. در گذشته، در محاکمه تمرین‌کنندگان فالون گونگ هیچ جلسه دادرسی صدور حکمی وجود نداشت و حکم صرفاً به متهم و وکلایش تحویل داده می‌شد.

گزارش‌های مرتبط:

ممانعت دادگاه از حضور خانواده، دوستان و وکلای تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جلسه محاکمه‌شان

آزار و اذیت خانواده و وکلا در دادگاه یک تمرین‌کننده فالون گونگ