(Minghui.org) تمرین‌کنندگان در هوالاین این اواخر، آخر هفته‌ها به ایستگاه قطار تاروکو رفتند تا درباره فالون دافا و آزار و شکنجه آن در چین به مردم بگویند.

بزرگ‌ترین بخش در تایوان، هوالاین، مقصد گردشگری معروفی است. ایستگاه قطار در شهر شینچنگ به ایستگاه قطار تاروکو تغییر نام داده تا به‌طور برجسته‌ای یادآور دره معروف تاروکو گورج باشد.

تمرین‌کنندگان فالون دافا مطالب اطلاع‌رسانی را در ایستگاه قطار تاروکو توزیع می‌کنند.

مین یو، تمرین‌کننده‌ای که به هنگ کنگ رفت تا در راهپیمایی روز جهانی حقوق بشر، در 10 دسامبر، شرکت کند، گفت که چنین رویدادهایی واقعاً او را تحت تأثیر قرار می‌دهند: «ما نسخه‌های زیادی از هفته‌نامه مینگهویی را در هنگ کنگ توزیع کردیم، همانطور که اینجا انجام می‌دهیم. بسیاری از مردم بروشورهای ما را پذیرفتند و به‌نظر می‌رسید مشتاقند ماجرای واقعی فالون دافا را بشنوند.» وی گفت که علیرغم سرماخوردگی، کمک به سایرین برای درک حقیقت و افشای تبلیغات کذبِ حزب کمونیست باعث می‌شود که او احساس گرما کند.

تمرین‌کنندگان در 17 دسامبر، برای متوقف کردن سرکوبِ درحال وقوع در چین، یک جنبش جمع‌آوری امضاء سازماندهی کردند. آنها به سه گروه تقسیم شدند و به چند روستا از جمله شون‌آن، کانگل و داهان در نزدیکی اقیانوس رفتند. بسیاری از مردم اظهار داشتند که درباره آزار و شکنجه شنیده بودند، اما نمی‌دانستند که آن هنوز ادامه دارد. آنها دادخواست‌ها را امضاء و اظهار امیدواری کردند که این آزار و شکنجه وحشیانه هرچه زوتر پایان یابد. بعضی نیز سؤال کردند که چطور می‌توانند تمرینات را شروع کنند.

جمع‌آوری امضاء در روستایی در بخش هوالاین، 17 دسامبر 2017.

یکی از ساکنین گفت که چند دهه پیش قبل از اینکه به تایوان بیاید، به سازمان‌های کمونیستی چین پیوسته بود. او گفت: «آنجا [در سرزمین اصلی چین] می‌توانید فقط آنچه حزب می‌خواهد شما بدانید را بشنوید یا بخوانید.» او از اینکه تمرین‌کنندگان به‌خاطر باور خود شکنجه می‌شوند، ازجمله اینکه برخلاف میل‌شان تحت برداشت اعضای بدن‌شان قرار می‌گیرند، حیرت‌زده شد و تصمیم گرفت ارتباطات خود را با آن سازمان‌های کمونیستی قطع کند. کل خانواده پنج‌نفره‌اش نیز دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه در چین را امضاء کردند.