(Minghui.org) مردی ۶۳ ساله در شهر شنیانگ سه هفته پس از اتمام سه سال حبسش فوت کرد.

آقای لو یوانفنگ در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ دستگیر شد. پس از اینکه به‎خاطر توزیع مطالبی که آزار و شکنجه فالون گونگ به‎دست رژیم کمونیست چین را افشاء می‎کرد، گزارشش به پلیس داده شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

سپس آقای لو به سه سال حبس محکوم شد. نگهبانان زندان بنشی او را تحت ضرب و شتم قرار می‎دادند، با باتوم برقی به او شوک وارد می‎کردند و او را مجبور می‎کردند که برای مدت زمان طولانی به حالت چمباتمه بنشیند. آنها همچنین او را از دیدار با خانواده‎اش منع کردند.

بعدها آقای لو دچار سکته مغزی شد، اما زندان او را نادیده گرفت و مراقبت پزشکی مناسب به او ارائه نداد. در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ زمانی که خانواده‌اش برای تحویل آقای لو به زندان رفتند، متوجه شدند که نمی‎تواند به‌خوبی صحبت کند و راه برود.

آقای لو به‎طور ناگهانی در ۹ دسامبر به کما رفت و چند ساعت بعد، با وجود عملیات احیای اضطراری، درگذشت.

گزارش مرتبط:

کشاورزی به‎خاطرتوزیع بروشور فالون گونگ دستگیر شد