(Minghui.org) با نزدیک شدن به سال جدید، خیابان‌ها مملو از افرادی است که یا درحال خرید هستند یا به دیدار دوستان‌شان می‌روند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان لیائونینگ نیز این فرصت را غنیمت شمردند تا پیام‌شان را به تعداد بیشتری از مردم برسانند.

تمرین‌کنندگان تحت آزار و اذیت، باید خلاقیت به خرج دهند و هنگام پخش اطلاعات مراقب ایمنی خود نیز باشند. یکی از رویکردهای مورد استفاده تمرین‌کنندگان، چسباندن پوسترهایی با پیام‌های گوناگون، مانند اطلاع‌رسانی به مردم درباره جنبش خروج از حزب کمونیست چین، در مکان‌های عمومی است.

عبارت روی  پوستر: «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.»

پوستری درباره جنبش خروج از حزب.

ترک حزب تغییرات مثبت را به‌ارمغان می‌آورد

اخیراً تمرین‌کننده‌ای با خانمی از لیائونینگ برخورد که می‌گفت سال گذشته حزب کمونیست را ترک کرده است. این تمرین‌کننده از او پرسید از زمانی که حزب را ترک کرده، چه احساسی دارد. آن خانم گفت: «پیش از آن، چیزهای زیادی در محل کار و در منزل مرا اذیت می‌کردند. خوشحال نبودم و تمایلی نداشتم با مردم صحبت کنم، اما بعد از خروج از حزب، به‌طرز شگفت‌آوری، قلبم باز شد. تمام مشکلاتم ناگهان بی‌اهمیت شدند. خوشحال‌تر و اجتماعی‌تر نیز شده‌ام.» او از این تمرین‌کننده تشکر کرد که به‌ او کمک کرده از حزب خارج شود.

این تمرین‌کننده تجربه دیگری با مرد مسن و محترمی داشت که هرگز درباره خروج از حزب نشنیده بود. آنها با هم صحبت کردند و این تمرین‌کننده درباره تاریخ شرارت‌بار حزب کمونیست، از جمله آزار و شکنجه 18 ساله فالون گونگ، به او گفت. این مرد از برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زندانی فالون گونگ در چین با مجوز دولت این کشور شوکه شد.

این تمرین‌کننده به او گفت که حزب درحال فروپاشی است و وقتی آسمان آن را نابود کند، هیچ‌کسی مایل نیست در آن درگیر شود یا ارتباطی با آن داشته باشد. آن مرد گفت: «هرگز به حزب اعتقاد نداشتم. با شما موافق هستم و آماده‌ام که از حزب خارج شوم.»

این تمرین‌کننده گفت با افراد بسیاری برخورد کرده که بعد از خروج از حزب خوشحال‌تر هستند. حتی برخی از مأموران پلیس به او گفتند که به‌وضوح درباره شرارت حزب می‌دانند و همگی از حزب خارج شدند.

عبارت روی پوستر: «فالون دافا در سراسر جهان اشاعه یافته است.»

جهان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد.

«از حزب خارج شوید تا آینده‌ای روشن داشته باشید.»

«فالون دافا عالی است.»