(Minghui.org) مهندسی از گروه فولاد تانگشان اخیراً بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ متهم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. وکیلش چندبار تلاش کرد تا در نهایت توانست او را ببیند و پرونده‌اش را بررسی کند.

خانم وانگ یاشین در 7 مه 2017 دستگیر و در 3 اوت متهم شد. او در بازداشتگاه شماره یک تانگشان در انتظار محاکمه است.

وکیلش برای اولین بار در 20 ژوئن سعی کرد که با او ملاقات کند، اما به او اجازه داده نشد. بازداشتگاه گفت که پلیس محلی به آنها دستور داده درحالی‌که پرونده هنوز دردست تحقیق است، مانع وکلا از ملاقات با موکلشان شوند.

سپس وکیل به دیدن دادستان محلی رفت و یکی از کارکنان به نام شی ژنبیائو از ثبت رسمی شکایتش علیه بازداشتگاه خودداری کرد.

وکیل برای دومین بار در 12 ژوئیه تلاش کرد که موفقیتی حاصل نشد. همین منوال ادامه داشت تا 14 اوت که در نهایت به او اجازه ملاقات با خانم وانگ داده شد. او به‌طور قطع عزم خود برای به عهده گرفتن وکلالت او را اعلام کرد، چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند.

وکیل بعد از ملاقات با خانم وانگ، به دادگاه محلی رفت تا پروندۀ او را بررسی کند، اما قاضی ژانگ چونوی اجازۀ بررسی پرونده را به او نداد. قاضی ژائو فوشان نیز جواب منفی داد و وکیل را به چالش طلبید تا از او شکایت کند.

وکیل به معاون دادگاه شکایت کرد و در نهایت به او اجازه دسترسی به پرونده داده شد. با این حال از تهیه نسخه کپی از لیست اقلام مصادره شده از خانه خانم وانگ منع شد.

سپس خانم وانگ از وکیلش خواست تا بخاطر دستگیری و متهم کردنش بدون هیچ اساس قانونی، شکایاتی را علیه پلیس محلی و دادستان محلی به‌ثبت برساند.

خانم وانگ تنها فرد در خانواده‌اش نیست که بخاطر باورش به فالون گونگ مورد هدف قرار گرفته است. شوهرش که او نیز مهندسی از گروه فولاد تانگشان است، یکبار به مدت دو سال زندانی شد.

گزارش مرتبط:

مهندس الکترونیکی به‌طور غیرقانونی به مدت بیش از یکسال بازداشت شد، همسر شکایتی کیفری علیه جیانگ زمین به‌ثبت می‌رساند.