(Minghui.org) آقای لین یونگشو، تمرین‌کننده فالون گونگ، بخاطر ایمانش چهار بار دستگیر شده است. او در اردوگاه‌‌های کار اجباری شکنجه شده و در طول هجده سال آزار و شکنجه فالون گونگ، در مجموع به مدت هفت سال حبس شده است. پس از آنکه دادگاه دو بار پرونده او و همسرش را رد کرد، هم‌اکنون هر دوی آنها بازداشت شده‌اند. پلیس قانون را نقض کرده و پرونده آنها را برای سومین بار به دادستانی فرستاده است.

آخرین دستگیری آقای لین یونگشو در ۲۰ می ۲۰۱۷ رخ داد. او در خانه‌اش در شهر جوهای همراه با ۱۷ تمرین‌کننده دیگر، از جمله همسرش خانم لی سوجوان، دستگیر شد.

هفت روز پس از دستگیری آنها، دادستان در دادستانی منطقه شیانگجو اتهامشان را رد کرد. خانواده این زوج در ۲۷ ژوئن مبلغ ۶۰۰۰ یوان وثیقه پرداخت کردند تا آنها بتوانند درحالی‌که در انتظار محاکمه هستند آزاد باشند. پلیس نه تنها هیچ رسیدی بابت پرداخت وثیقه به آنها نداد، بلکه در روز بعد آنها را به مرکز شستشوی مغزی سانشویی فرستاد.

این زوج در ۲۰ ژوئیه به بازداشتگاه جوهای منتقل شدند، زیرا اعلام شد که به‌طور رسمی تحت بازداشت هستند و پرونده آنها به دادگاه فرستاده شد. در اواخر ماه اکتبر، دادگاه پرونده آنها را دو بار به پلیس بازگرداند، چراکه شواهد کافی در پرونده وجود نداشت. طبق قانون چین، پلیس باید آنها را آزاد می‎کرد. با این وجود این زوج همچنان در بازداشت هستند و پلیس برای سومین بار پرونده آنها را برای محاکمه فرستاده است.

گزارش مرتبط:

مهندسی به نام آقای لین یونگشو، در اردوگاه کار اجباری ماسانجیا با «تخت کششی» شکنجه شد