(Minghui.org)  تمرین‎کنندگان فالون گونگ در جشن روز ویتانگی در ۶ فوریه شرکت کردند که یک روز تعطیل عمومی برای بزرگداشت امضای پیمان ویتانگی است. این پیمان سند بنیان گذاشتن نیوزیلند، در آن تاریخ در سال ۱۸۴۰ است.

هر ساله حدود یک صد هزار نفر در جشن ویتانگی شرکت می‎کنند. تمرین‎کنندگان از این فرصت برای اطلاع رسانی به مردم در مورد آزار و شکنجه فالون گونگ در چین استفاده کردند.

هر کسی بعد از صحبت با تمرین‎کنندگان، دادخواست آنها برای محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‎کنندگان فالون گونگ در چین را امضاء می‎کرد. برخی از آنها حتی تعدادی از برگه‎های دادخواست را برای دوستانشان می‎گرفتند. آنها به تمرین‎کنندگان وعده داده که برگه‎های امضاء شده را برای آنها ارسال می‎کنند.

بسیاری از مردم نیز علاقه‎مند به یادگیری تمرینات بودند.

رابین نیویورک، یک خانم مائوری، گفت گه شوهر پیشینش نیمه چینی بوده و او فرهنگ چینی را دوست دارد. وی گفت که این آزار و شکنجه غیر قابل قبول است و به دوستانش در مورد آن خواهد گفت.

سه تفنگدار دریایی دادخواست را امضاء کردند. یکی از آنها گفت: «این غیر انسانی است.»

هینِ‎آری هفت ساله با تمرین‎کنندگان مدیتیشن نشسته را انجام می‌دهد.

هینِ‎آری هفت ساله با خانواده‎اش به جشن آمد. او دو روز متوالی برای انجام مدیتیشن نشسته به تمرین‎کنندگان پیوست. او بلافاصله توانست هر دو پایش را در حالت لوتوس قرار دهد، و به مدت یک ساعت مدیتیشن کرد.

پس از مدیتیشن، هینِ‎آری گفت که در حال مدیتیشن، تعداد بسیار زیادی صحنه‎های فوق العاده در بُعدهای دیگر دیده است.در روز دوم، پدربزرگش نیز با او آمد و ازاینکه هینِ‎آری به این تمرین علاقه پیدا کرده بود خوشحال شد. او گفت به هینِ‎آری برای پیدا کردن یک محل تمرین در نزدیکی خانه‎اش، که با ویتانگی با خودرو هشت ساعت فاصله داشت، کمک خواهد کرد.