(Minghui.org) پس از شروع آزار و شکنجۀ فالون گونگ، تمرین‌کنندگان زیادی در ناحیه ما که وابستگی‌های احساسی‌شان را رها نکرده بودند، احساس نوعی دوری و جدا شدن از جامعه را داشتند که باعث می‌شد خیلی احساس تنهایی کنند. ولی به‌جای اینکه آن وضعیت را با روشنگری حقیقت و افشای تصورات غلطی که درباره فالون گونگ وجود دارد، اصلاح کنند، در میان تمرین‌کنندگان به‌دنبال دوست و رفیق گشتند و گروه‌هایی اجتماعی را تشکیل دادند.

در ظاهر، آنها هنوز فا را مطالعه می‌کردند، تمرینات را با هم انجام می‌دادند و حتی به‌نظر می‌رسید کوشاتر از سایر تمرین‌کنندگان هستند و هیچ تمرین گروهی را ازدست نمی‌دهند، اما آنها هرگز فرصت باهم بودن پس از تمرین گروهی را نیز از دست نمی‌دادند. برخی پشت سر سایرین حرف‌ می‌زدند، چای می‌نوشیدند، تلویزیون تماشا می‌کردند یا به رستوران می‌رفتند. خیلی از آنها با همدیگر مشغول فعالیت‌های مختلف اجتماعی می‌شدند.

این روند، به‌تدریج سرمشق تمرین‌کنندگان جدیدی شد که تازه تمرین را شروع کرده بودند، ولی به‌نظر می‌رسید آنها بیشتر به‌خاطر جنبه اجتماعی آن می‌آیند.

استاد در «به‌سوی کمال» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر 2بیان کردند:

«عده‌ای از مردم فکر می‌کنند که دافا بر طبق فهم خودشان از علم است؛ عده‌ای فکر می‌کنند که آن موافق راه و رسم رفتار خود آنها است؛ عده‌ای فکر می‌کنند که آن دربارۀ ناخشنودی آنها از امور سیاسی سخن می‌گوید، عده‌ای فکر می‌کنند که دافا می‌تواند اخلاقیات فاسد بشریت را نجات دهد؛ عده‌ای از مردم فکر می‌کنند که دافا می‌تواند بیماری‌های‌شان را درمان کند؛ عده‌ای فکر می‌کنند که دافا و استاد درست هستند و مانند آن و غیره. برای انسان‌ها اشتباه نیست که در این دنیا با این وابستگی‌ها، رؤیاها و آروزهای زیبا را تمنا کنند. اما یک تزکیه‌کننده قطعاً نباید این‌طور باشد. ممکن است مسیر دافا را با این افکار شروع کنید، اما طی دورۀ تزکیه باید خودتان را مثل یک تزکیه‌کننده در نظر بگیرید. به‌هر جهت در طول دورۀ تزکیه، از طریق خواندن کتاب‌ها، مطالعۀ فا و با پشتکار پیشرفت کردن، باید به‌طور واضح تشخیص دهید که وقتی اول به دافا وارد شدید افکارتان چه بودند. بعد از مدتی تزکیه کردن، آیا افکارتان هنوز همان‌ها هستند؟ آیا به‌خاطر همان وابستگی‌های بشری به مسیر ادامه می‌دهید؟ اگر چنین است، نمی‌توانید به‌عنوان مرید من به‌حساب بیایید.»

استاد مدت‌ها پیش در «دافا نمی‌تواند استفاده شود» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر نیز بیان کردند:

«درحقیقت گروه دیگری از افراد هستند که مانند این آمدند و به‌طور کامل فهم اولیه‌شان را تغییر داده‌اند، مریدان دافای واقعی و مصمم شده‌اند. اما هنوز گروه دیگری از افراد که قصد ندارند عوض شوند و مدت زیادی در دافا لغزیده‌اند وجود دارند. برای خاطر ثبات فا در دنیای انسانی، نمی‌توانم از ادامه دادن‌شان بیش از این چشم‌پوشی کنم. بنابراین واقعاً فرصت‌شان را از دست خواهند داد. همان‌طور که گفتم تغییرات سطحی برای دیگران است که ببینند. اینکه بتوانید نجات داده شوید یا نه به تغییر و صعود قلب خودتان بستگی دارد، اگر آنجا تغییر رخ ندهد نمی‌توانید رشد کنید و هیچ چیزی نمی‌تواند حاصل شود.»

یک وابستگی بنیادی که به‌نظر می‌رسد به‌ویژه در میان تمرین‌کنندگانِ ناحیه ما گسترده شده است، وابستگی احساسات به دوستان و خانواده است.

استاد در «چیزهایی که تزکیه‌کنندگان باید از آنها دوری کنند» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر بیان کردند:

«کسانی که به علاقۀ خانوادگی وابسته هستند به‌طور قطع در آتش آن خواهند سوخت، گرفتار آن شده و به‌وسیلۀ آن عذاب می‌بینند. با کشیده شدن توسط ریسمان‌های علاقه و با به‌ستوه آمدن توسط آنان در طول زندگی‌شان، در پایان زندگی خواهند دید که برای افسوس و پشیمانی بسیار دیر است.»

این مسئله محیط تزکیه در منطقه‌مان را مختل کرده است و باعث شده بعضی مکان‌های تمرین بسته شوند. ابتدا این مسئله تقریباً نامحسوس بود، اما با گذشت زمان، شدیدتر شد. آن منجر به وابستگی‌های دیگری از جمله وابستگی به شهرت، پول و سیاست نیز شد.

این جریان باعث شد که به‌تدریج برخی تمرین‌کنندگانِ محلی باهم تزکیه را رها کنند و به جای آن عضو و حامیِ احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی شوند تا پیوند‌های اجتماعی‌شان را تقویت کنند.

عده‌ای حتی به نام فالون گونگ، عضو یا حامی گروه‌های سیاسی عادی شدند که مطابق با فا نیست.

هنوز تمرین‌کنندگان زیادی هستند که چنین وابستگی‌هایی دارند و هنوز برای خاتمۀ آزار و شکنجه به بعضی احزاب سیاسی یا سیاستمداران امید بسته‌اند. البته ما می‌توانیم و باید حقیقت را برای همه روشن کنیم، صرف‌نظر از اینکه متعلق به کدام حزب سیاسی یا گروه اجتماعی هستند.

درخصوص سازمان‌های سیاسی، حزب کمونیست، به‌خاطر سازمان‌های جانبی‌اش بدنام است. برخی در ظاهر مخالف سوسیالیسم هستند، اما در واقع عناصر مشخصی از سوسیالیست را دارند. فکر می‌کنم باید خودمان را درگیر این چیزها نکنیم– مخصوصاً برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ این بیشتر ضروری است. هدف ما تزکیه خودمان، از بین بردن چنین وابستگی‌هایی و روشنگری حقیقت است تا بتوانیم مردم را نجات دهیم.

این تبادل تجربه را می‌نویسم به این امید که بعضی از این تمرین‌کنندگان بیدار شوند و آن برای سایر تمرین‌کنندگان زنگ بیدارشویی باشد.

مطالب بالا فقط درک شخصی من هستند. لطفاً به هر مورد نامناسب اشاره کنید.