(Minghui.org) خانم ما هایفانگ از پکن در 18 ژانویۀ 2017 توسط دادگاه منطقۀ شیجینگشان محاکمه شد. خانم ما که 38 ساله است در 2 اوت 2016 هنگام صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ بازداشت شد. پلیس کیفش را گشت و خانه‎‌اش را غارت کرد. آنها همچنین کتاب‌های فالون گونگ، کامپیوترها و برخی مطالب اطلاع‌رسانی را مصادره کردند.

وکیل خانم ما از طرف او اعلام بی‌گناهی کرد. او اشاره کرد که هیچ چیز غیرقانونی دربارۀ مطالبی که مسئولین از منزل خانم ما مصادره کرده‌اند یا فایل‌های کامپیوترش وجود ندارد و در چین تولید مطالب مرتبط با فالون گونگ یا صحبت دربارۀ آزار و شکنجه برخلاف قانون نیست.

شاکیان پرونده ادعا کردند که علاوه بر حدود 100 نسخه از مطالب تبلیغاتی که از کیف و منزل خانم ما مصادره کرده‌اند، آنها همچنین صدای ضبط‌شدۀ او را در حین صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ در کامپیوترش پیدا کرده‌اند.

خانم ما با دختری دربارۀ فالون گونگ صحبت کرده بود و این دختر برعلیه او شهادت داد. وکیل گفت که پخش حقیقت دربارۀ فالون گونگ یا صحبت با آن دختر غیرقانونی نیست. او همچنین بر این واقعیت تاکید کرد که چون آن دختر زیر 18 سال سن دارد، شهادتش مبنای قانونی ندارد.

مادر خانم ما تنها فردی از اعضای خانواده‌اش است که دادگاه به او اجازه داد تا در این جلسۀ استماع شرکت کند. به شوهر خانم ما اجازۀ ورود ندادند چراکه او برای خانم ما شهادت داده بود و اظهارات او را نوشته بود.

خانم ما در بازداشتگاه منطقۀ شیجینگشان نگهداری می‌شود.