(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در 26 ژانویه 2017، در رژه روز فالون دافا در آدلاید، پایتخت استرالیای غربی، به‌اجرا پرداختند. آنها بیش از یک دهه است که هر سال به این رویداد دعوت می‌شوند. تمرین‌کنندگان با تخت روان رنگارنگی در این رژه شرکت کردند و با لباس‌های سنتی تمرینات فالون گونگ را به‌نمایش گذاشتند.

تمرین‌کنندگان روی تخت روان.

تمرین‌کنندگان دافا در میان بیش از 150 گروه شرکت‌کننده، توجه تماشاچیان را بسیار به خود جلب کردند. بسیاری از آنها گفتند بنری را دوست داشتند که رویش نوشته شده بود: «جهان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد.»

چن هائو، دانشجویی چینی از استان ژجیانگ، گفت که با دیدن تمرین‌کنندگان خوشحال شد: «رنگ‌های درخشان و آرامش این گروه را دوست دارم.» او گفت چنین صحنه‌هایی را نمی‌توان در چین دید، زیرا از ژوئیه 1999 که دولت کمونیست این تمرین را ممنوع کرد، آن مورد سرکوب قرار گرفته است.

چند گردشگر و دانشجو با آگاهی از این آزار و شکنجه وحشیانه، از عضویت خود در ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شدند.

آقای ژانگ، یکی از تمرین‌‌کنندگان شرکت‌کننده در این رژه، درباره اهمیت این رویداد، توضیح داد: «بسیار خوشحالم که اینها [تماشاچیان] انتخاب کرده‌اند که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری حمایت کنند. این مسئله در طولانی‌مدت به آنها منفعت خواهد رساند.»