(Minghui.org) شورای شهر پاراماتا جشن بزرگ سال نوی چینی را در تاریخ 3 فوریه 2017 در میدان سنتناری در حومه سیدنی، استرالیا برگزار کرد. گروه رقص شیر و نوازندگان طبل کمری متشکل از تمرین‌کنندگان فالون گونگ آغازگر این مراسم بودند و به دنبال آنها شانزده گروه به اجرا روی صحنه پرداختند.

بسیاری از حاضران برای گرفتن عکس از نوازندگان گروه طبل کمری و رقصنده‌های شیر در لباس زرد، در میدان جمع شده بودند. در پاسخ، یکی از سازمان‌دهندگان این رویداد پیشنهاد داد که تمرین‌کنندگان رقص شیر بایستند تا بینندگان از آنها عکس بگیرند. تمرین‌کنندگان بنر بزرگی را به نمایش گذاشتند که روی آن نوشته شده بود: «فالون گونگ حقیقت، نیکخواهی و بردباری را آموزش می‌دهد.»

عکسی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در میدان سنتناری قبل از شروع جشن‌های سال نوی چینی

ابتدا رقصنده‌های شیر به اجرای برنامه پرداختند و به دنبال آنها گروه نوازندگان طبل کمری قطعات موسیقی جشن و سرور و فالون دافا خوب است را اجرا کردند که تشویق گرم حضار را در پی داشت.

لارنتا، یکی از کارکنان، با هیجان گفت: «بسیار خوش آمدید. مردم برنامه شما را دوست دارند. تعداد زیادی از مردم پرسیدند که اجرای شما چه زمانی شروع می‌شود. سال جدید چینی است بنابراین، مردم منتظر دیدن اجرای سنتی مانند رقص شیر و طبل کمری هستند.»

ترِزکاس درینزیک، یکی از ساکنان محلی، گفت که او دیر آمده و متأسف است که تماشای اجرای نخست را از دست داده است. او از یک خبرنگار خواست تا تعدادی از عکس‌ها را برای او ارسال کند و گفت که او اجرای سنتی را دوست دارد و فالون گونگ را می‌شناسد.

ترِزکاس گفت: «شوهرم به فالون گونگ علاقه دارد. او اغلب در خانه دربارۀ فالون گونگ با من صحبت می‌کند. ما اهل جمهوری چک هستیم و ماهیت شیطانی حزب کمونیست را می‌شناسیم.»

تماشاگر دیگر، سام لیل، گفت که در میان رویدادهای اجتماعی مشابه‌ای که تا بحال دیده، اجرای تمرین‌کنندگان بهترین اجرا بوده است.»