(Minghui.org) آقای شی چیانگ، تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از شهر دونگ‌یینگ، از سوی دادگاه منطقۀ دونگ‌یینگ در 18 سپتامبر 2016 به دو سال زندان محکوم شد. او درخواست تجدیدنظر داد اما دادگاه شهر دونگ‌یینگ در 30 دسامبر 2016 حکم اولیه را پابرجا دانست.

پدر و برادر بزرگتر آقای شی در روز 5 ژانویه 2017 برای ملاقات با او به بازداشتگاه بینهای رفتند، اما نگهبان اجازۀ ورود به آنها را نداد.

نگهبان بنا به درخواست خانواده با سرپرست تماس گرفت. سرپرست پاسخ داد: «از آنجاکه شی چیانگ از دادخواستش صرف‌نظر نکرده است، خانواده‌اش اجازۀ ملاقات با او را ندارند.»

خانواده سپس با وکیلشان تماس گرفتند. وکیل به آنها گفت که محاکمۀ دوم سپری شده است و قانون اجازه می‌دهد که آقای شی با خانواده‌اش ملاقات کند. اما مسئولین بازداشتگاه از این موضوع چشم‌پوشی نکردند و درنتیجه خانواده مجبور به ترک بازداشتگاه شدند.

وکیل آقای شی گفت که طی ملاقات او بسیار لاغر به‌نظر می‌رسیده است. او بیش از یک سال است که در بازداشتگاه به‌سر می‌برد، مواد غذایی کافی به او داده نشده است و مجبور به انجام کار اجباری است.

خانوادۀ او بسیار نگران هستند.

آقای شی که کمی بیش از 40 سال دارد، کارمند حوزۀ نفتی شنگلی است. او بیش از یک سال پیش در 21 ژوئیۀ 2015 همراه با 11 تمرین‌کنندۀ دیگر بازداشت شد. ادارۀ پلیس بینهای بنا به دستور ادارۀ 610 حوزۀ نفتی شینگلی این افراد را بازداشت کرد.

دادستانی منطقۀ دونگ‌یینگ قبلاً دو بار پروندۀ آقای شی را به‌علت فقدان شواهد کافی به ادارۀ پلیس بینهای عودت داده است.

افرادی که در آزار و شکنجۀ آقای شی دست داشتند عبارتند از:
ژنگ چونمین (郑春民)، رئیس بازداشتگاه بینهای: 8613395463509+
پِی یونگ (裴勇)، نمایندۀ سیاسی حزب کمونیست: 8613864719089+
سونگ لیجون (宋立君)، معاون رئیس: 8613780773639+
هو شیجیه (侯士杰)، معاون رئیس: 8613963374839+