(Minghui.org) 

66 ساله و بازنشسته هستم. همسرم بیش از 10 سال است که تمرین فالون دافا را انجام می‌دهد. من تمرین‌کننده نیستم اما از مزایای انجام این تمرین توسط همسرم به روش‌های گوناگونی بهره‌مند شده‌ام.

مایلم بعضی از تجربیاتم را با شما به اشتراک بگذارم.

همسرم در نیمه دوم سال 1999 تمرین فالون دافا را شروع کرد. درست مصادف با زمانی بود که آزار و شکنجه به تازگی شروع شده و بسیار شدید بود. تبلیغات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) درباره فالون دافا بسیار ترسناک بود و شدیداً به او توصیه کردم انجام آن را متوقف کند. حتی تهدید کردم که گزارش او را می‌دهم!

با این حال شاهد تغییراتی بودم که در او رخ می‌داد. دیگر عصبانی نمی‌شد و با من مشاجره نمی‌کرد. وقتی از او عصبانی می‌شدم، ناراحت نمی‌شد و باز هم رفتار خوبی با من داشت. با ملاحظه و نیک‌خواه شده بود.

فقط ظرف دو سال همسرم سلامتی‌اش را بازیافت و تمام بیماری‌هایش از بین رفت. خانه ما دوباره شاد و آرام بود!

دیگر با تمرین او مخالفت نکردم. همچنین با خواندن متونی درباره حقایق فالون دافا متوجه دروغ‌های (ح.ک.چ) شدم. با مشاهده بهبود و ارتقاء جسمی و روانی همسرم، از منافع فالون دافا آگاه شدم.

نه تنها او را حمایت کردم، بلکه با چاپ و تهیه بروشور، تهیه دی‌وی‌دی و سی‌دی و کمک در خرید لوازم، در پروژه‌های دافا به او کمک کردم.

از دوران جوانی به بیماری بری‌بری (ناشی از کمبود ویتامین بی 1) مبتلا بودم. اما در نهایت شگفتی، دیگر نشانه‌ای از آن بیماری را نداشتم. برجستگی‌های روی صورتم که سال‌ها به‌دنبال درمان آن بودم ولی بی‌نتیجه مانده بود نیز از بین رفت. پوستم نرم و لطیف شد و جوان‌تر به نظر می‌رسیدم.

تجربه تغییرات دیگری را نیز داشتم. پس از کار وقتی به خانه برمی‌گشتم، مشروب می‌نوشیدم. به آن معتاد بودم. همسرم قسمتی از جوآن فالون کتاب اصلی فالون دافا را که در رابطه با مصرف سیگار و الکل بود را برایم خواند. آن را باور کردم و دیگر میلی به مصرف الکل نداشتم.

در مقابل آسیب و حوادث نیز محافظت شده‌ام. یک روز در حال قدم زدن بودم که خودرویی از پشت به من و سه‌چرخه‌ای که کنارم بود به شدت برخورد کرد و سه چرخه را به آن سوی خیابان پرتاب کرد و چرخ آهنی آن به شدت خمیده شد. اما پای من فقط خراش برداشت.

راننده بسیار ناراحت بود و اصرار داشت مرا برای انجام معاینه به بیمارستان ببرد. پزشک می‌خواست از پایم عکسبرداری کند اما من گفتم که خوبم و هیچ مشکلی نیست. راننده و پزشک هر دو گفتند که شخص خوبی هستم!

اما راننده هنوز نگران بود و برایم مقداری دارو خرید و می‌خواست به من پول بدهد. من مخالفت کردم و گفتم که پول در آوردن سخت است. من به چیزی نیاز ندارم و از او شکایت نمی‌کنم.

می‌دانم که من از آسیب محافظت شدم چرا که همسرم فالون دافا را تمرین می‌کند و من از او حمایت می‌کنم. آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا بیان کردند:

«... تمام خانواده از مزایای تمرین یک شخص برخوردار می‌شوند.» (آموزش فا در کنفرانس فای استرالیا)

سپاسگزارم استاد. این حقیقت دارد که فالون دافا فای راستین است!