(Minghui.org) ساکن شهر ووآن، استان هبی در 8 ژانویه سال 2017، پس از انصراف دادستانی محلی از ارائه کیفرخواست علیه او، آزاد شد.

آقای بای جین‌جیه در 13 اوت 2016 به‌خاطر نوشتن پیام «فالون دافا خوب است»، «حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است» با رنگ اسپری، دستگیر شد. طولی نکشید که دادستانی محلی حکم دستگیری رسمی او را صادر کرد.

حامیان آقای بای با برقراری تماس‌های تلفنی متعدد با اداره پلیس، دادستانی و سایر بخش‌های مربوطه، غیر قانونی بودن آزار و شکنجه فالون گونگ (فالون دافا) به‌دست رژیم کمونیستی چین را به آنها یادآوری کردند. این روش معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری است.

دادستانی در نهایت تصمیم گرفت در ۸ ژانویه پرونده آقای بای را مختومه اعلام کند . آقای بای دومین تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در این منطقه است که بعد از دستگیری به‌خاطر ایمانش، آزاد می‌شود. در ماه فوریه 2013، تمرین‌کننده دیگر آقای وانگ هونگلیان پس از مختومه اعلام شدن پرونده‌اش، آزاد شد.