(Minghui.org) یک ساکن شهرستان جیان پینگ اخیراً پس از درخواست وکیلش از دادستانی محلی و دادگاه برای مختومه اعلام کردن پرونده موکلش، آزاد شد.

آقای وانگ هواشیو ۵۵ ساله در تاریخ 5 ژوئیه 2016 به‌دلیل خودداری از نفی فالون گونگ در منزلش دستگیر و یک هفته بعد نیز حکم بازداشت رسمی او صادر شد. این روش معنوی به‌دست رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

وکیل آقای وانگ در 18 ژوئیه با او ملاقات کرد و متوجه شد که در سراسر بدن او خراشیدگی وجود دارد. آقای وانگ توضیح داد که مأموران در زمان دستگیری‌اش با او بدرفتاری کردند. در مجموع 373 تن از ساکنان محلی دادخواست آزادی آقای وانگ را امضاء کردند. این امضاها به پلیس محلی، دادستانی، دادگاه و بازداشتگاه تحویل داده شد.

آقای وانگ پس از مدتی که پرونده‌اش مسکوت مانده بود در 17 نوامبر محاکمه شد.

وکیل او مطالب تکمیلی را به دادستانی و دادگاه هر دو ارسال کرد. او از دادستانی خواست از موکلش رفع اتهام و دادگاه این پرونده را مختومه اعلام کند.

وکیل به هر دو سازمان گفت که آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست از شروع فاقد مبنای قانونی بوده و موکلش هرگز نباید برای اِعمال حق قانونی آزادی عقیده‌اش، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

آقای وانگ روز بعد آزاد شد.