(Minghui.org) هنگامی‌که پلیس شهرستان وِن‌آن در لانگ‌فانگ واقع در استان هبی می‌خواست اتهاماتی را علیه یک تمرین‌کنندۀ فالون گونگ وارد ساخته و او را برای محاکمه به دادگاه بفرستد، آنها فکر کردند که همه چیز مطابق معمول در 18 سال آزار و شکنجۀ فالون گونگ پیش خواهد رفت. اما آنها اشتباه می‌کردند. به‌نظر می‌رسد که دادستانی شهرستان به متهم کردن فردی به‌خاطر تمرین حقوق قانونی خود تمایلی نداشت و آن تمرین‌کننده را بدون هیچ اتهامی آزاد کرد.

لیو یینگجیه و هشت تمرین‌کنندۀ فالون گونگ دیگر در روز 2 ژانویۀ 2017 به بازار شهر دالیو رفتند تا تقویم‌هایی را توزیع کنند که حاوی اطلاعات فالون گونگ و آزار و شکنجۀ این تمرین معنوی سنتی از سوی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بود. پلیس این نُه تمرین‌کننده را بازداشت کرد و برای مدت 15 روز در بازداشتگاه شهرستان ون‌آن حبس کرد.

پروندۀ آقای لیو برای شروع اقدامات قانونی علیه وی به دادستانی ون‌آن منتقل شد.

دادستانی تصمیم گرفت که بازداشت آقای لیو را تأیید نکند و او را بدون هیچ اتهامی آزاد کرد.

شاید کارکنان دادستانی ون‌آن ماهیت فالون گونگ را درک می‌کنند و می‌دانند که تمرین کردن باور شخصی یا معنوی یک فرد غیرقانونی نیست و در‌واقع مورد حمایت از سوی قانون اساسی چین است.

به نظر می‌رسد مواردی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدون هیچ اتهامی علیه آنها، آزاد می‌شوند بخشی از روندی رو‌به‌رشد در چین شده است، چراکه تعداد روزافزونی از کارکنان دادگاه‌ها تمایل ندارند این شهروندان را که به اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری اعتقاد دارند آزار و شکنجه کنند.

پیش‌زمینه

فالون گونگ در سال 1992 به عموم معرفی شد و به‌دلیل تأثیرات مفیدی که بر سلامتی و اخلاقیات داشت، خیلی زود در سراسر چین اشاعه یافت. تا سال 1999، نزدیک به 100 میلیون نفر این روش را تمرین می‌کردند. جیانگ زمین، رئیس پیشین ح.ک.چ از روی حسادت و ترس از دست دادن کنترل بر مردم، آزار و شکنجۀ فالون گونگ را در 20 ژوئیۀ 1999 آغاز کرد.

طی 16 سال گذشته، این آزار و شکنجه منجر به مرگ هزاران تمرین‌کنندۀ فالون گونگ شده است. تعداد بیشتری به‌خاطر باورشان شکنجه شده و حتی به‌خاطر اعضای بدنشان در برداشت زندۀ اعضای بدن از زندانیان عقیدتی تحت حمایت دولت کشته شده‌اند.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در 10 ژوئن 1999 اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

به دلیل سانسور اطلاعاتی ح.ک.چ، تعداد دقیق تمرین‌کنندگانی که در این آزار و شکنجه کشته شده‌اند نامشخص است.