(Minghui.org)  یک ساکن شهر هویی‌نان بعد از اینکه دادستان از اتهامی که توسط پلیس به او وارد شده بود، صرف نظر کرد، آزاد شد.خانم هو گویی‌هوا در 11 نوامبر 2016 در حال انجام کارهای خانه بود که در همان زمان، چهار مأمور درب خانه را شکستند و او را دستگیر کردند. آنها او را مورد هدف قرار دادند چراکه یک فیلم دوربین مدار بسته، نشان داده بود که او برخی مطالب را به لی یوچنگ، رئیس اداره امنیت داخلی ارسال کرده است.

مطالبی که خانم هو از لی می‌خواست ببیند درباره فالون گونگ بود. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. خانم هو امیدوار بود که لی و مأمورانش آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی مانند او را متوقف کنند.

دادستان محلی در 12 دسامبر حکم دستگیری رسمی‌ای را صادر کرد، اما خانم هو بعد از اینکه در طول بازجویی به آنها گفت که هیچ قانونی فالون گونگ را جرم نمی‌‌‌شناسد، و اینکه این آزار و شکنجه از شروع هیچ مبنای قانونی نداشته است، دادستان‌ها تصمیم گرفتند که او را تبرئه کنند.

پلیس خانم هو را در 15 مارس 2017، بعد از اینکه پرونده‌اش توسط دادستانی بازگردانده شد، آزاد کرد.