(Minghui.org) ده‌ها تمرین‌کننده فالون گونگ در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۱۷، خارج از زندان زنان استان شاآنشی در شهر شیان بازداشت شدند.

آنها به مدت چند ماه بود که در خارج از زندان گرد هم جمع می‌شدند تا همبستگی خود را با تمرین‌کنندگان محلی نشان دهند که به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ در آنجا زندانی شده بودند. فالون گونگ روشی معنوی است که به دست رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

در هر تجمع معمولاً ۵۰ الی ۶۰ تمرین‌کننده حضور داشتند که سنین بیشتر آنها بین ۵۵ تا ۹۰ سال بوده است. پلیس از زمانی که متوجه حضور آنها در خارج از زندان شد، آنها را تحت نظر گرفت.

نیروهای پلیس پس از بازداشت‌های جمعی، خانه تمرین‌کنندگان را مورد بازرسی و جستجو قرار دادند.

در مرحله کنونی، تعداد دقیق تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده هنوز هم باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. تقاضا می‌کنیم هر کسی اطلاعات بیشتری درخصوص این شرایط دارد ما را در جریان بگذارد.