(Minghui.org) آزار و شکنجه فالون گونگ هنوز در چین ادامه دارد و در برخی مناطق فوق‌العاده شدید است. بسیاری از تمرین‌کنندگان دستگیر و محاکمه شده‌اند. این بدان معنی است که نجات آنها به یک پروژه مهمِ فالون گونگ تبدیل شده است.

دفاع از تمرین‌کنندگان در دادگاه، موقعیتی فراهم می‌کند تا حقایق فالون گونگ را روشن کنیم. هر دفاعیه‌ای که به دادگاه ارائه می‌کنیم، فرصتی برای درک حقیقت درباره این تمرین تزکیه است.

هنگامی که به فا اعتبار می‌بخشیم، نیروهای کهن مداخله نخواهند کرد و از ضعف‌هایمان سوءاستفاده نمی‌کنند. بدین طریق تمرین‌کنندگان با وجود ضعف‌هایشان، آزار و شکنجه را نفی و خنثی می‌کنند.

ماهیت آزار و شکنجه

برای نجات مؤثر تمرین‌کنندگان، باید ماهیت آزار و شکنجه را درک کنیم.

استاد بیان کردند:

«شما مشاهده کرده‌اید که این آزار و شکنجه تا چه اندازه توانسته است کاری نسبت به فالون گونگ انجام دهد،‌ درست؟ هیچ کار-- آن ناتوان است. این آزار و شکنجه می‌تواند فقط تقوای عظیم تزکیه‌کنندگان را افزایش دهد، و به‌جز آن چیزی نیست، و به‌جز حتمی کردن نابودی [شیطان] درحالی که آزار و شکنجه به پایان می‌رسد هیچ تأثیر دیگری ندارد.» (آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فای واشنگتن دی‌سی 2009)

کمال تمرین‌کنندگان و مرگ شکنجه‌گرانشان بخش اجتناب‌ناپذیری از روند اصلاح فا است.

غیرتمرین‌کنندگان بزرگ‌ترین بازندگان این آزار و شکنجه هستند. به همین دلیل، استاد از ما می‌خواهند تا از هر فرصتی استفاده کنیم تا حقایق فالون گونگ و آزار و شکنجه را به آنها بگوییم.

استاد بیان کردند: «عمل تزکیه به خود فرد مربوط است، درحالی که گونگ به استاد شخص مربوط است.» (جوآن فالون)

وقتی ما در فا هستیم، استاد تمام عوامل اهریمنیِ پشت‌مان را حل‌وفصل می‌کنند.

ادله حقوقی براساس فا

در 21 اکتبر 2015، تمرین‌کننده فالون گونگ آقای یانگ جیانپینگ از ژانگجیاکو به‌طور غیرقانونی بازداشت شد. دادستانی دو بار او را محاکمه کرد. در دومین دادگاه، ما مدارک شکایت را که بر مبنای فا تهیه شده بود، به دادگاه ارائه کردیم.

از این ادله حقوقی نه تنها برای دفاع از آقای یانگ استفاده کردیم، بلکه حقایق فالون گونگ را نیز به‌طور مکرر بیان کردیم. ما حقایق فالون گونگ را در یک شکل حقوقیِ قابل قبول برای مردم عادی، ارائه کردیم.

پس‌از رشد شین‌شینگ‌مان به سطوح مطلوب، استاد کمک‌مان کردند تا این آزار و شکنجه را متلاشی کنیم. در نتیجه آقای یانگ به‌دلیل عدم وجود مدارک کافی آزاد شد. این حکم باعث تعجب دادستان‌ها شد.

تاکتیک‌های دفاعی موفق

حدود 10 تمرین‌کننده از شهر شینجو، استان شانشی، دستگیر شدند و تحت محاکمه قرار گرفتند. ما نمی‌توانستیم به پرونده‌هایشان دسترسی داشته باشیم، مگر اینکه از اداره 610 و کمیته امور سیاسی و حقوقی اجازه می‌داشتیم.

استاد بیان کردند:

«...و مطمئن باشید که همان‌طور که تزکیه می‌کنید اغلب خود را مورد بررسی قرار می‌دهید. بدون توجه به اینکه چه نوع مشکلی ظاهر می‌شود، ابتدا درباره‌ی خودتان و گروهی که با آن کار می‌کنید فکر کنید، و به احتمال زیاد ریشه‌ مشکل را خواهید یافت.» (آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فای واشنگتن دی‌سی 2009)
«برای یک تزکیه‌کننده، نگاه کردن به درون یک ابزار جادویی است.» (آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فای واشنگتن دی‌سی 2009)

به درون نگاه کردم و فهمیدم که نمی‌توانیم فقط منفعلانه از احکام حقوقی پیروی کنیم و وظیفۀ تمرین‌کنندگان را که همان اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور است، نادیده بگیریم.

در ظاهر، از تمرین‌کنندگان دفاع می‌کردیم، اما در حقیقت، هدف‌مان اعتباربخشی به فا بود. ما از این آزار و شکنجه به‌عنوان فرصتی برای اشاعه حقایق فالون گونگ استفاده می‌کردیم. حقایق را بر پایه فا ارائه می‌کردیم و به تمام بخش‌های مربوطه می‌رفتیم و درباره اعمال ناعادلانۀ دادگاه صحبت می‌کردیم.

در تمام اداراتی که می‌رفتیم، مطالب اطلاع‌رسانی کاملی را برای مطالعه می‌گذاشتیم که به ما فرصت دیگری برای اعتباربخشی به فا می‌داد.