(Minghui.org) 

150 نفر در حمایت از خانمی ساکن شهرستان میون درخواستی برای آزادی او امضاء کردند. این خانم در تاریخ 2 ژانویه 2017 به‌خاطر اجتناب از نفی فالون گونگ، دستگیر شد. فالون گونگ، یک تمرین معنوی است که رژیم حزب کمونیست چین، آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

امضای حمایت‌کنندگان برای درخواست آزادی تمرین‌کننده فالون گونگ، شیا شوفانگ

دستگیری اخیر خانم شیا شوفانگ در پی دستگیری پیشین او در ژوئیه 2015 ، به‌خاطر شکایت از دیکتاتور سابق جیانگ زمین برای شروع آزار و شکنجه فالون گونگ بود.

با اینکه خانم شیا شوفانگ یک هفته پس از دستگیری سال 2015 آزاد شد، اما پلیس محلی او را در خانه‌اش آزار داد و تلاش کردند او را وادار به دست کشیدن از اعتقادش به فالون گونگ کنند که موفق نشدند.

ازآنجاکه بر طبق هیچ قانونی در چین، فالون گونگ جرم محسوب نمی‌شود، خانم شیا قاطعانه از همکاری با پلیس اجتناب کرد.

هو جینوی، یکی از مأموران دستگیری او اظهار داشت که طبق گزارش یک خبرچین، خانم شیا مطالب فالون گونگ را به او داده است. اما شیا گفت که هیچ چیزی در آن تاریخ به فرد مذکور نداده است. به علاوه اینکه او متوجه شد پلیس بسیاری از مطالب بازجویی‌های ضبط شده را جعل کرده است.

برادر خانم شیا، آقای شیا فولی نیز که تمرین‌کننده فالون گونگ است در اوت 2016 دستگیر و چهار ماه بعد به یک سال زندان محکوم شد. خانواده این خانم نگران هستند که او نیز محکوم شود.