(Minghui.org) روزی اوایل مارس 2017 نسخه‌های هفته‌نامه مینگهویی را که چاپ کرده بودم، بسته‌بندی کرده و بیرون رفتم تا آنها را توزیع کنم.

زمانی که سه رفتگر جوان را در حال گفتگو دیدم فکر کردم فرصت خیلی خوبی است تا به آنها چند مطلب روشنگری حقیقت بدهم.

احوالپرسی کردم و گفتم: «چیزی دارم که به شما کمک خواهد کرد. واقعاً باید این را بخوانید.» به هر کدام یک نسخه متفاوت از هفته‌نامه مینگهویی دادم و گفتم بعد از خواندن هر یک آنها را با هم تعویض کنند.

لبخند زدند و مجله را پذیرفتند. یکی از آنها گفت: «چیزی دیگری هم دارید؟» من که از شنیدن آن خوشحال شدم 3 سی‌دی حاوی مطالب سایت مینگهویی به هر یک از آنها دادم و گفتم: «اطلاعات زیادی در این سی‌دی‌ها است که می‌توانید در کامپیوترتان آنها را مطالعه کنید. بعد از خواندن آنها می‌فهمید چرا جیانگ زمین حقه خودسوزی را صحنه سازی کرد و به فالون دافا (فالون گونگ) افترا زد. او خیلی به مردم آسیب رساند! لطفاً به یاد داشته باشید فالون دافا خوب است. حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است و شما آینده روشنی خواهید داشت!» سه مرد جوان گفتند: «عالی! عالی! متشکریم!»

من به مسیرم ادامه دادم. زمانی که به عقب نگاه کردم، مطالبی را که به آنها داده بودم در دست داشتند و به من لبخند زدند. برایشان دست تکان دادم.

حدود 10 کارگر در حال کندن زمین کنار جاده دیدم. رفتم با آنها احوالپرسی کنم. یکی از آنها لبخند زد. گفتم: «چیز خوبی دارم که می‌خواهم با شما به اشتراک بگذارم.» از کیفم چند نسخه از نه شرح و تفسیر حزب کمونیست بیرون آوردم. یکی از کارگرها دستش را دراز کرد و گفت: «عجله کن! آنها را به من بده!» و مانند گنجی که منتظرش بوده است آنها را از من گرفت. به او گفتم: «آن را به همه شما می‌دهم و شما نیز می‌توانید به دیگران بدهید. به یاد داشته باشید فالون دافا خوب است. حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است. می‌تواند زندگی‌تان را نجات دهد!» مرد در پاسخ گفت: «بله، این کار را می‌کنم.» او فوراً نشست و شروع به خواندن آن کرد.

وقتی مطالب روشنگری حقیقت را توزیع می‌کنم، اکثر مردم آن را می‌پذیرند. همراه یکی از هم‌تمرین‌کنندگان بیش از 100 نسخه از هفته‌نامه مینگهویی را پخش کردیم. فقط چند نفر از مردم در گرفتن آن تردید داشتند. اکثر مردم از ما تشکر می‌کنند و فوراً آن را می‌خوانند. با بعضی از افرادی که صحبت می‌کنیم، قبلاً تمام سازمان‌های کمونیستی را ترک کرده‌اند، اما از خواندن مطالب ما باز هم لذت می‌برند. یکی از دوستانم پرسید: «باز هم مجله مینگهویی داری؟ می‌توانی تعدادی از آن را به من بدهی؟ من واقعاً از خواندن آنها لذت بردم! مقالات عالی هستند!» به محض اینکه آخرین نسخه مینگهویی را چاپ کنم باید برایش ببرم.

مطالب روشنگری حقیقت مانند هفته‌نامه مینگهویی به‌خوبی پذیرفته می‌شوند. هر چه بیشتر توزیع کنیم، مردم بیشتری تصمیم می‌گیرند سازمان‌های کمونیستی را ترک کنند. این غیر ممکن است که فقط با یک مکالمه کوتاه حقایق فالون گونگ را روشن کرد. در نتیجه تهیه مطالب تکمیلی بسیار مهم است.