(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از روستای هوالیان، تایوان، رویداد جمع‌آوری امضاء را در ایستگاه قطار در شهر فولی برگزار کردند و خواستار کمک به پایان آزار و شکنجه وحشیانه این تمرین در چین شدند.

نمایش تمرین‌ها در رویداد

صحبت با رهگذری درباره آزار و شکنجه

یک راننده تاکسی دادخواستی را به‌منظور حمایت از فالون گونگ امضاء می‌کند

تسنگ هسیوچو، یک مأمور دولت، دادخواست محکومیت این آزار و شکنجه را امضاء کرد

تمرین‌کنندگان هر ماه رویداد مشابهی را در هوالیان برگزار می‌کنند. تمرین‌کنندگان با نمایش تمرین‌ها، توزیع مطالب و نصب تابلوهای نمایش اطلاعات، حمایت بیشتر و بیشتری کسب کرده‌اند.

آقای هیو رُنگفو (سمت راست)، به‌خوبی از این آزار و شکنجه آگاه است و از فالون گونگ حمایت می‌کند

آقای هسو رُنگفو مسئول روستای دُنگلی گفت: «حزب کمونیست چینی‌های بسیاری را در تاریخ تحت آزار و شکنجه قرار داده است. امیدوارم یک روز مردم چین حق آزادی عقیده داشته باشند و بتوانند از حقوق انسانی بیشتر بهره‌مند شوند.»