(Minghui.org) از ژانویه سال جاری، تمرین‌کنندگان فالون گونگِ استکهلم، سوئد هر هفته فعالیت‌هایی را در سه ایستگاه‌ اصلی مترو در مرکز شهر برگزار کردند. هدف آنها افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ این تمرین تزکیه باستانی چین و افشای آزار و شکنجه در چین است که درطول 17 سال گذشته در جریان بوده است.

امضای دادخواست برای حمایت از فالون گونگ

توقف مردم برای مطالعه تابلوهای نمایش اطلاعات و تماشای ‌نمایش تمرینات.

در ایستگاه متروی کارلاپلان، روزنامه نگار 72 ساله بازنشسته‌ای توقف کرد تا با تمرین‌کنندگان صحبت کند. اوگفت که برای او تعجبی ندارد که حزب کمونیست مرتکب چنین جنایات هولناکی علیه این گروه صلح آمیز فالون گونگ شده است.

او گفت: «چند سال پیش، من و همسرم سفری به چین داشتیم. در حالی که از یک مرکز سلامت سالمندان بازدید می‌کردیم به‌طور تصادفی وارد یک ساختمان شدیم که بخشی از برنامه گردشگری ما نبود و مسئولین دولتی با فریاد ما را دور کردند. متوجه شدیم که تنها چیزهایی به ما نشان داده می‌شد که آنها می‌خواستند ما ببینیم‌شان و آن کاملاً متفاوت از اتفاقات پشت صحنه بود.»

او تمرین‌کنندگان را برای تلاش‌های‌شان درجهت افشای آزار و شکنجه ستود و آنها را تشویق کرد که به این کار خوب خود ادامه دهند.

خانم دیگری که برای امضای دادخواست تمرین‌کنندگان توقف کرده بود، گفت: «بسیاری از مردم هنوز این موضوع را نمی‌دانند [برداشت اجباری اعضای بدن در چین] و ما باید این امکان را فراهم کنیم تا تعداد بیشتری دربارۀ آن بدانند. آن وحشتناک است.»

آدریان، دانش آموز دبیرستانی همراه مادرش از کنار غرفه تمرین‌کنندگان رد می‌شدند. او گفت که گزارشی دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن در نسخه سوئدی روزنامه اپک تایمز خوانده است.

پس از امضای این دادخواست، آدریان و مادرش قرار ملاقاتی با تمرین‌کنندگان گذاشتند تا تمرینات را در پارک مجاور یاد بگیرند.

آندرس که در یک مرکز فرهنگی در همان نزدیکی کار می‌کند از تمرین‌کنندگان، یک بسته بزرگ مطالب اطلاع‌رسانی به زبان سوئدی و انگلیسی درخواست کرد تا برای بازدید‌کنندگان آن مرکز در آنجا قرار دهد. همچنین آنها را به برگزاری یک کارگاه آموزشی در آن مرکز دعوت کرد.