(Minghui.org) تمرین‎کنندگان فالون گونگ از هامبورگ، آلمان، در ۸ آوریل به منظور افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ آزار و شکنجه در چین، رویدادی را برگزار کردند. تمرین‎کنندگان اطلاعاتی را به نمایش گذاشته و در مرکز شهر بروشورهایی را بین رهگذران توزیع کردند.

غرفه و بنر تمرین‎کنندگان فالون گونگ.

خانم میانسال آلمانی که برای کسب اطلاعات بیشتر مقابل غرفه ایستاده بود، ضمن تحسین تلاش تمرین‎کنندگان گفت: «کاری که شما انجام می‎دهید بی‎نظیر است! از صمیم قلب، امیدوارم که دولت به این آزار و شکنجه خاتمه دهد. این جنایت باید متوقف شود.»

مردم دادخواست محکوم کردن آزار و شکنجه را امضاء می‎کنند.

اِوا و رِجین، دو تن از ساکنین بومی هامبورگ، با شنیدن دربارۀ جنایات برداشت اعضای بدن با مجوز دولت شوکه شدند. رِجین که به چین سفر کرده بود گفت: «همگی باید برای پایان دادن به این آزار و شکنجه باهم متحد شویم. همه باید کمک کنند و هر کاری که در توان‌شان است، انجام دهند.»

برخی از کسانی که برای امضای دادخواست توقف کرده بودند، گفتند که دربارۀ جنایات برداشت اعضای بدن به‌خوبی آگاه هستند زیرا سال گذشته در تئاتر آباتون در هامبورگ فیلم مستندی را در این رابطه تماشا کرده بودند.