(Minghui.org) گشت پلیس بیش از ده نفر از ساکنان چی‌چی‌هار را در طول یک دوره سه روزه در اواخر مارس 2017 دستگیر کرد. این افراد محلی مورد هدف قرار گرفتند چراکه از انکار فالون گونگ خودداری کردند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که توسط حکومت کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

برطبق گفته افراد داخلی، این دستگیری دسته‌جمعی اقدامی بود که توسط اداره پلیس جیانشنلو، اداره پلیس لُنگهوالو، اداره پلیس ژنگیانگ، اداره پلیس ونهوالو و اداره پلیس جیانهوا هماهنگ شده بود.

در زمان نوشتن این مقاله، 14 نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دستگیر شده، هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند. آنها شامل آقای وانگ یودُنگ و همسرش، خانم ژو شیومین؛ آقای تیان یُنگ و همسرش، خانم وانگ آیهوا؛ آقای ژانگ شیمین و همسرش، خانم سُنگ یومین؛ خانم وانگ یان؛ خانم لیو مینگ‌یینگ؛ مردی با نام مستعار ژوزی؛ خانم ژانگ یانهوا؛ مردی ملقب به ژائو؛ خانم گائو فوپینگ؛ خانم لیو هوئیجه؛ و آقای لی شانجیانگ هستند.

بسیاری از آن تمرین‌کنندگان هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند و مورد هدف انواع شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند. خانم وانگ آیهوا، خانم ژانگ یانهوا، و خانم لیو هئیجیه در اعتراض به بازداشت غیرقانونی‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. آقای وانگ یودُنگ، وکیلش را راهنمایی کرد که شکایتی را علیه پلیس بخاطر حبس نابجا و بازجویی توأم با شکنجه تنظیم کند.

شوهران وقتی پلیس تهدیدشان کرد که همسرشان را تحت ضرب وشتم قرار می‌دهد، به «جرائم ادعا شده» اعتراف کردند

آقای لی شانجیانگ و همسرش در 20 مارس 2017 دستگیر شدند و آنها را به یک بازداشتگاه بردند. آقای لی بعد از شکنجه شدن تا جایی که درد برایش غیرقابل تحمل شد، به آن به‌اصطلاح جرائم اعتراف‌ کرد. او در ابتدا از امضای مدارک بازجویی خودداری کرد اما زمانی که پلیس تهدید کرد که همسرش را به همان شیوه تحت ضرب وشتم قرار می‌دهد، تسلیم شد. اگرچه پلیس به هر حال اقدام به ضرب و شتم وحشیانه همسرش کرد.

زن و شوهر دیگری، به نام‌های آقای وانگ یودُنگ و همسرش خانم ژو شیومین مورد هدف تجربه مشابهی قرار گرفتند. آنها در حال قدم زدن در خیابان در 21 مارس 2017 توسط پلیس دستگیر شدند.

پلیس کیف آقای وانگ را بازرسی کرد و فلشی حاوی اطلاعات فالون گونگ یافت. آنها ادعا کردند که آن را از سایر تمرین‌کنندگان محلی دریافت کرده است. آقای وانگ گفت که آن را روی زمین پیدا کرده و فقط آن را برداشته است.

شب بعد آقای وانگ را به اتاق به دیگری منتقل کردند که در آنجا پلیس او را روی صندلی‌ای نشاند و دستانش را به پشتش دستبند زد. سپس یک کیسه پلاستیکی روی سرش قرا دادند و آن را کیپ کردند. به‌منظور وارد آوردن درد و رنج بیشتر، آنها چند پُف از دود سیگار را به داخل آن کیسه فوت کردند. آنها همچنین به ستون فقراتش ضربه زدند، در حالی که دستبندش را به سمت بالا به‌شدت تکان می‌دادند.

آقای وانگ اعلام کرد که هیچ کسی به او فلش نداده است. مأموری با کفش به صورتش سیلی زد.

زمانی که به‌نظر رسید هیچکدام از روش‌های اعمال شده مؤثر نیستند، پلیس به ترفند دیگری متوسل شد: «ما در را بازخواهیم کرد که بتوانی صدای جیغ‌های همسرت را بشنوی!» همسرش در اتاق کناری تحت بازجویی قرار داشت و او صدای تحت ضرب و شتم قرار گرفتن همسرش را شنید.

سپس مأموران تهدید کردند که همسرش را به همان اتاق منتقل خواهند کرد و در مقابل او تحت ضرب و شتم قرار خواهند داد.

آقای وانگ نمی‌خواست که همسرش در عذاب باشد، بنابراین گفت که او صاحب آن فلش است.

زمانی که پلیس بعداً دوباره آقای وانگ را مورد بازجویی قرار داد، اعترافش را انکار کرد و روشن ساخت که فلش را از روی زمین برداشته است.

او همچنین از وکیلش خواست که شکایتی را علیه پلیس بخاطر قصور در انجام وظیفه تنظیم کند، چراکه آنها در دستگیری و بازجویی او و همسرش مراحل قانونی را نقض کرده‌ بودند.

تمرین‌کنندگان دیگر نیز

سایر تمرین‌کنندگان دستگیر شده نیز از زمان دستگیری‌شان مورد هدف انواع شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند.

پلیس یکبار صورت آقای تیان  فنگ را با حوله‌ای پوشاند و به‌صورتش به‌شدت ضربه زد.

دستان خانم وانگ را برای مدت طولانی پشتش دستبند زده بودند. او قادر به تحمل این درد و رنج نبود، در نتیجه اظهارنامه تهیه شده توسط پلیس مبنی بر اعتراف بر «جرائم» ادعا شده را امضاء کرد.

صورت خانم وانگ آهوا به‌قدری شدید مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که به‌شدت متورم شد و در بازکردن چشمانش مشکل داشت.