(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر لانگ‌فنگ به‌دلیل انتشار اطلاعات در مورد فالون گونگ، به‌تازگی به سه سال زندان محکوم شد؛ فالون گونگ روشی معنوی است که رژیم کمونیستی چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، آقای هه چینگ در خانه‎اش دستگیر شد. پلیس مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ، دو کامپیوتر و یک چاپگر او را نیز مصادره کرد.

بعد از چهار روز که نتیجه معاینه پزشکی اجباری آقای هه نشان داد بیمار است، او را به‌قید التزام پزشکی آزاد کردند، اما پلیس محلی، دادستانی و سایر سازمان‎های دولتی به آزار و اذیت آقای هه در خانه‎ ادامه دادند.

در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷، حدود ده مأمور به‌زور وارد خانه آقای هه شدند و او را به‌اجبار برای محاکمه به دادگاه منطقه گوآنگ‌یانگ بردند. او از حق آزادی عقیده خود که در قانون اساسی چین تصریح شده، دفاع کرد، زیرا هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‎کند.

قاضی دستورِ تشکیل جلسۀ دوم دادگاه را برای ۱۵ فوریه صادر کرد و بدون دادن فرصتی به آقای هه برای دفاع از خودش، او را به 3 سال زندان محکوم کرد.

آقای هه از امضای این حکم خودداری کرد.