(Minghui.org) در روز 31 مارس 2017 از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دعوت شد تا در صدودهمین رژۀ سالیانۀ مدرسۀ ابتدایی مِی‌شان شرکت کنند. آنها اجرای تمرین‌های فالون گونگ را به‌نمایش گذاشتند و در این رژه که در مِی‌شان، چیایی تایوان برگزار شد طبل کمری نواختند.

رئیس مدرسۀ ابتدایی مِی‌شان، چی‌یو وِن-فنگ (نفر دوم از سمت چپ) و رئیس شورای شهر لیو هونگ-وِن (نفر وسط) با تمرین‌کنندگان فالون گونگ عکس دسته‌جمعی می‌گیرند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در طول رژه تمرین‌ها را به‌نمایش می‌گذارند.

اجرای گروه نوازندگان طبل کمری در طول رژه

توزیع روزنامه‌های حاوی اطلاعات فالون گونگ به ره‌گذران

گروه نوازندگان طبل کمری در طول رژه اجرا کردند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ نیز همراه با موسیقی، تمرین‌ها را به‌نمایش گذاشتند. اجرای آنها توجه تماشاگران، مغازه‌داران و افرادی که در مسیر رژه مشغول خرید بودند را به‌خود جلب کرد. برخی از تمرین‌کنندگان هفته‌نامۀ مینگهویی را توزیع ‌کردند. این هفته نامه حاوی اطلاعاتی درباره فالون گونگ است که زیبایی این تمرین را توضیح می‌دهد و آزار و شکنجۀ وحشیانۀ این روش توسط حزب کمونیست چین (ج.ک.چ) را افشاء می‌کند.

رژه از خیابان‌های شلوغ شهر مِی‌شان عبور کرد و تمرین‌کنندگان، فالون گونگ را در این منطقه معرفی کردند.

برخی از مردم اظهار نظر کردند: «فالون گونگ به مردم می‌آموزد که افراد خوبی باشند، اما این تمرین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. آن تصورناپذیر است.»

تمرین‌کنندگان، فالون گونگ را به مردم محلی معرفی کردند. آنها به مردم گفتند: «فالون دافا با نام فالون گونگ نیز شناخته می‌شود. این روش در سال 1992 به عموم معرفی شد و به مردم می‌آموزد که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی کنند و باعث رشد اخلاقیات آنها می‌شود. این تمرین مزایای فوق‌العاده‌ای در سلامت جسم و تندرستی دارد. پیش از اینکه آزار و شکنجۀ این تمرین در سال 1999 آغاز شود، نزدیک به 100 میلیون نفر فالون گونگ را تمرین می‌کردند. بسیاری از مقامات بلندپایۀ ج.ک.چ فالون گونگ را تمرین می‌کردند. اما بعد از آن جیانگ زمین، رئیس ح.ک.چ، از روی حسادت آزار و شکنجه را راه‌اندازی کرد.»

فالون گونگ در سال 1995 در تایوان معرفی شد. درحال حاضر چند صدهزار نفر از تمام اقشار جامعه درتایوان فالون گونگ را تمرین می‌کنند.

لیو هونگ-وِن، رئیس شورای شهر، (نفر وسط) همراه با تمرین‌کنندگان فالون گونگ عکس گروهی می‌گیرد.

لین چون-مو، دبیر شورای شهر مِی‌شان همراه با تمرین‌کنندگان فالون گونگ عکس گروهی می‌گیرد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ به دفتر شهرداری رسیدند و در آنجا لیو هونگ-وِن، رئیس شورای شهر، و لین چون-مو، دبیر شورای شهر را دیدند که در میدان مقابل دفتر شهرداری ایستاده بودند. آنها زیبایی فالون گونگ را ستودند و با خوشحالی با تمرین‌کنندگان عکس گرفتند. آنها مشارکت تمرین‌کنندگان در رژه را تحسین کردند.

مِی‌شان روستای کوچکی در آلیشان است که در زمستان شکوفه‌های آلو در آن دیده می‌شود. تمرین‌کنندگان امیدوارند که مردم محلی از زیبایی فالون گونگ مطلع شوند و آگاهی آنها را درخصوص آزار و شکنجۀ ح.ک.چ افزایش دهند.