(Minghui.org) در چین امروز آزار و شکنجه فالون دافا شدت می‌گیرد. جدای از بازداشت و محاکمه، بسیاری از تمرین‌کنندگانی که زندانی هستند با سوءرفتارهای مداوم از جمله شکنجه مواجه می‌شوند.

آقای کائو جیانگ، تمرین‌کننده فالون دافا از شهر چائویانگ، استان لیائونینگ، در تاریخ ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۶، در راه خانه‌اش در بخش یی به دست افسران پلیس از ناحیه شوانگتا بازداشت شد. او هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد. آقای کائو با آزار و اذیت بیگانه نیست، بازداشت اخیرش فقط آخرین بازداشت او طی یک رشته طولانی از بازداشت‌ها و حبس‌های او محسوب می‌شود.

سال‌های حاکی از آزار و شکنجه

آقای کائو، که قبلا معاون رئیس مرکز رشد و توسعه درختان میوه در چائویانگ بود، کار خود را در سال ۱۹۹۹ از دست داد به‌خاطر اینکه رژیم جیانگ زمین برای اولین بار آزار و شکنجه فالون دافا را آغاز کرد. او در مجموع شش بار تحت بازداشت قرار گرفته است.

او برای اولین بار در سال ۲۰۰۱، در خانه‌اش به دست پلیس‌های لباس‌شخصی از بخش امنیت داخلی در منطقه شوانگتا بازداشت و به مدت ۱۸ روز در زندان به‌سر برد. ده روز پس از آزادی دوباره در محل کارش بازداشت و به مدت ۱۷ روز زندانی شد.

آقای کائو در ۱۹ اکتبر سال ۲۰۰۱ بازداشت شد و به اردوگاه کار اجباری شیدایینگزی فرستاده شد. زمانی که با معاینه فیزیکی از نظر وضعیت جسمی نامناسب تشخیص داده شد، او را به خانه فرستادند. اما پلیس دوباره دو روز بعد به خانه‌اش رفت و سعی کرد به زور وارد شود. او با پریدن از طبقه چهارم موفق به فرار شد.

آقای کائو چند روز بعد در ۲۴ اکتبر به دست پلیس بازداشت شد. او از سوی دادگاه به هفت سال حبس محکوم شد و به زندان نانشان در شهر جینژو فرستاده شد.

تصویر: شکنجه «بغل کردن بلوک»

در زندان نانشان پس از اینکه آقای کائو را درحال خواندن کتاب‌های فالون دافا دیدند، او را تحت شکنجه قرار دادند. یکی از روش‌های شکنجه «بغل‌کردن بلوک» نام داشت. در این نوع از شکنجه، قربانی را روی زمین می‌نشانند درحالی‌که دست‌ها و پاهایش در اطراف یک بلوک چوبی قرار می‌گیرد. دست‌ها را به هم دستبند زده و پا‌ها را نیز با زنجیر به هم می‌بندند. با گذشت زمان، اندام‌های فرد بی‌حس شده، عضلات دچار گرفتگی عضلانی می‌شوند و حالت تشنج به قربانی دست می‌دهد و در قسمت پشت درد غیر‌قابل تحملی را احساس می‌کند. اگر قربانیان به مدت طولانی تحت این نوع از شکنجه قرار گیرند‌ دچار معلولیت می‌شوند.