(Minghui.org) درطول هجده سال سرکوب فالون گونگ، بسیاری از مقامات در چین تصمیم گرفته‌اند در سیاست آزار و شکنجه اتخاذ شده توسط حزب کمونیست چین مشارکت نکنند. اخیراً تمرین‌کنندگان بیشتر و بیشتری آزاد شده‌اند.

لغو اولین محاکمه

خانم ژانگ سوفانگ، ساکن شهر یانچنگ، استان جیانگ سو، در تاریخ 9 ژوئیه 2016 در حال صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ دستگیر شد. پس از محکومیت به دو سال زندان، خانم ژانگ درخواست تجدید نظر کرد.

در طول محاکمه دوم، او گفت: «قانون چین تمرین فالون گونگ را مجاز می‌داند. پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری باعث می‌شود فرد بهتر شود نه اینکه قوانین را نقض ‌کند.»

قاضی در دادگاه دوم در 29 مارس 2017 اعلام کرد که «هیچ شواهدی» مبنی بر تأیید گناهکار بودن خانم ژانگ وجود ندارد. او بعد از آن روز به خانه بازگشت.

پرونده چندین بار بازگردانده می‌شود

خانم یانگ شویو، ۵۸ ساله، در شهر دالیان، استان لیائونینگ زندگی می‌کند. پلیس محلی او را در تاریخ 8 مارس 2016 پس از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین دستگیر کرد. مقامات همچنین خانه‌اش را در همان روز غارت کردند. رهبر سابق چین دستور آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ را صادر کرده است.

دادستانی شاخی‌کو پرونده او را چندین بار رد کرد و خواستار تحقیقات بیشتر توسط پلیس شد. در پایان، دادستان هیچ مدرکی علیه او پیدا نکرد و در تاریخ 30 مارس او را آزاد کرد.