(Minghui.org) هم مجلس سنای ایالتی و هم مجلس نمایندگان ماساچوست، همچنین شهردار شهر کوئنسی، در راستای تقدیر از روز جهانی فالون دافای 2017 تقدیرنامه‌ها و بیانیه‌ای را خطاب به انجمن فالون دافای نیو انگلند صادر کردند.

13 مه 2017 مصادف با هیجدهمین سالروز جهانی فالون دافا و بیست و پنجمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم است. تمرین‌کنندگان فالون دافا (فالون گونگ) در سراسر جهان هر ساله روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند تا از استاد لی هنگجی به‌خاطر معرفی این تمرین باستانی به عموم قدردانی کنند.

مجلس سنای ایالتی در راستای قدردانی از روز جهانی فالون دافای 2017 تقدیرنامه‌ای را صادر می‌کند

تقدیرنامه از سوی مجلس سنای ایالتی ماساچوست

در این تقدیرنامه اظهار شده است: «بدین وسیله اعلام می‌شود که مجلس سنای ماساچوست تبریکاتش را در راستای تقدیر از روز جهانی فالون دافای 2017 به انجمن فالون دافای نیو انگلند تقدیم می‌کند؛ وبیشتر اعلام می‌دارد که مجلس سنای ماساچوست در راستای موفقیت مداوم شما، بهترین‌ها را برای‌تان آرزومند است.»

صدور تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان

تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان ماساچوست

در این تقدیرنامه آمده است: «بدین وسیله به همگان اعلام می‌شود: مجلس نمایندگان ماساچوست در راستای تقدیر از هیجدهمین سالروز جهانی فالون دافا، صمیمانه‌ترین تبریکاتش را به تمرین‌کنندگان فالون دافای ماساچوست تقدیم می‌داردکل اعضای این مجلس بهترین‌ها را برای‌تان آرزو کرده و ابراز امیدواری می‌کنند که در تمامی تلاش‌های‌تان در آینده خوش‌اقبال و به‌طور پیوسته موفق باشید.»

شهردار شهر کوئنسی تقدیرنامه‌ای را صادر می‌کند

توماس کوچ، شهردار کوئنسی بیانیه‌ای را در تحسین و تقدیر از هیجدهمین روز جهانی فالون دافا صادر کرد.

بیانیه شهر کوئنسی، ماساچوست

در این بیانیه اظهار شده است: «بدین‌وسیله بیانیه این شهردار در تقدیر از هیجدهمین سالروز جهانی فالون دافا، به انجمن فالون دافای نیو انگلند تقدیم می‌شوددرحالی که ازطریق آموزه‌های فالون گونگ صلح و آرامش را تمرین می‌کنید، موفقیت مداوم شما را آرزومندم.»