(Minghui.org) اخیراً یک مقام عالی‌رتبه علیه رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، جیانگ زمین، به‌خاطر شروع آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، به دادگاه عالی خلق و دادستانی شکایت کیفری ارسال کرد.

وقتی یکی از مسئولین درباره این طرح دعوی شنید، گفت که عمر جیانگ زمین به آخر رسیده است، حتی یک مقام عالی‌رتبه مثل او بر علیه جیانگ شکایت ارسال کرده است.

فرد دیگری گفت افرادی که در آزار و شکنجه مشارکت داشته‌اند، باید درباره آنچه که انجام می‌دادند به دقت فکر و آن را ادامه ندهند.

از مه 2015، بیش از 200 هزار تمرین‌کننده فالون گونگ علیه جیانگ زمین شکایت کیفری تنظیم کرده‌اند. تعداد زیادی از آنها پس از ارسال شکایت، تحت اذیت و آزار قرار گرفته یا حتی به‌خاطر اِعمال حق قانونی خود برای شکایت، محکوم شده‌اند.

پس از تنظیم این شکایت، 8 مرد از اداره پلیس محلی، اداره 610 و کمیته محلی به خانه‌اش رفتند تا از او بازجویی به‌عمل آورند.

یکی از آنها «دبیر حزب» پرسید: «آیا علیه جیانگ زمین شکایت تنظیم کردی؟»

او به راحتی تأیید کرد: «بله، این کار را انجام دادم. بگذارید توضیح دهم. ابتدا، قبل از شروع آزار و شکنجه فالون گونگ، رسانه‌ها هیچ چیزی جز خوبی درباره فالون گونگ نمی‌گفتند. بعد از اینکه چیائو شی، یکی از اعضای کمیته دفتر سیاسی، درباره فالون گونگ بررسی‌هایی را انجام داد، در گزارشی تصدیق ‌کرد که فالون گونگ بسیار خوب است و تمرین آن به کل کشور بهره می‌رساند.

«جیانگ زمین آزار و شکنجه فالون گونگ را از روی حسادت راه‌اندازی کرد. او نسبت به ادای احترام و تکریمی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ ازجمله برخی از مقامات عالی‌رتبه در دولت مرکزی، برای آقای لی هنگجی، بنیانگذار فالون گونگ قائل بودند، حسادت می‌کرد.

«این حق من است که از جیانگ زمین شکایت کنم. من بیش از 20 سال فالون گونگ را تمرین کرده‌ام، دقیقاً می‌دانم که فالون گونگ چیست.

«جیانگ از قدرتش در حمله و افتراء به فالون گونگ استفاده می‌کرد. در طول 20 سال گذشته، آزار و شکنجه باعث آسیب زیادی به کشورمان شده است.

«مقدار پول و انرژی مصرف شده در آزار و شکنجه فالون گونگ، بیشتر از تأمین مالی یک جنگ است. راه‌اندازی اداره 610، اصول قانون، ارزش‌های اخلاقی بشر و ثبات جامعه را ازبین برد. من آن شکایت را تنظیم کردم زیرا احساس می‌کنم در قبال خیر و صلاح کشورم مسئولیت دارم.

«شما می‌دانید، جیانگ زمین قبل از بازنشستگی، تعداد اعضای کمیته دفتر سیاسی را از هفت نفر به نه نفر تغییر داد و حتی باوجودی‌که قبلاً بازنشسته شده است، هنوز هم باید تمام موضوعات مهم کشور از نظرش بگذرند.

اگر آزار و شکنجه فالون گونگ نتواند حل و فصل شود، کشورمان دچار رکود می‌شود.»

همان‌طور که همه با‌دقت گوش می‌دادند، برخی از آنها با سر تأیید می‌کردند، درحالی‌که سایرین عمیقاً به فکر فرو رفته بودند. در پایان، آنها چیزی نگفتند و رفتند.