(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اندونزی به‌همراه تمرین کنندگان سنگاپوری، در طول دو ماه گذشته با برگزاری مجموعه فعالیت‌هایی در چند شهر به معرفی این تمرین تزکیه باستانی چینی به عموم پرداختند.

در ذیل عکس‌هایی از تمرینات گروهی، راهپیمایی‌ها، آموزش تمرینات در مراکز خرید و تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی ارائه می‌شود:

فعالیت‌ها در باتامبه‌نمایش گذاشتن تمرینات در منطقه سنتوسا

اجرای نوازندگان طبل کمری در یک راهپیمایی

تمرین‌کنندگان فلایرهای فالون دافا را توزیع می‌کنند.

برگزاری جشن روز فالون دافا در یک مرکز خرید

آموزش تمرینات در روز فالون دافا در یک مرکز خرید

برگزاری جشن روز فالون دافا در مقابل سیتی هال باتام

به‌نمایش گذاشتن تمرینات در یک مکان توریستی محلی در 14 مه

فعالیت‌ها در تانجونگ پینانگ

تمرین‌کنندگان جشن روز فالون دافا را در یک مرکز خرید محلی برگزار می‌کنند.

تمرین‌کنندگان دربارۀ آموزه‌های دافا و تمرینات به مردم می‌گویند.

آموزش تمرینات در داخل و خارج از مرکز خرید.

تمرین‌کنندگان محلی به راهپیمایی «روز بدون خودرو» ملحق شدند.

صحبت با ساکنان محلی دربارۀ فالون گونگ

تمرین‌کنندگان تولد بنیانگذار فالون گونگ، استاد لی هنگجی را تبریک می‌گویند.