(Minghui.org) چانگ‌چون شهر زیبایی به معنی «همیشه بهار» است. آقای لی هنگجی اولین بار در 13 مه 1992 فالون دفا را دراین شهر به عموم معرفی کردند.

استاد لی اولین سخنرانی فالون دافا را در کاخ مینگ‌‌فانگ در دانشگاه جیلین ارائه کردند. چند سال بعد در 1998 باغی از درختان گل صدتومانی به نام مودان‌یوآن در اطراف آن قصر ساخته شد.

گل صدتومانی به نام پادشاه گل‌ها نیز معروف است، باشکوه، زیبا و دلپذیر است.

شکوفه‌های گل صدتومانی در مودان‌یوآن واقع در چانگ‌چون، استان جیلین.

چند روز قبل من و یکی از هم‌تمرین‌کنندگان به این باغ رفتیم. گل‌های صدتومانی بزرگی با شکوفه‌های سفید، صورتی، قرمز، بنفش روشن و تیره به ما خوشامد می‌گفتند. چنان بوی دلپذیری داشتند که زنبور‌های عسل و پروانه‌ها را از همه جا به خود جذب می‌کردند.

بعد از گذشتن از باغچه‌هایی با انبوه گل‌ها، پلی بر روی نهری با درختان سپیدار در دوطرف وجود داشت. همچنان که پیش رفتیم، آلاچیقی پوشیده از گل‌های رونده قرار داشت که می‌‌شد از مناظر و وزش نسیم لذت برد. در اطرافمان شکوفه‌های گل‌های صدتومانی تمام تپه را مانند ستاره‌هایی که از آسمان افتاده باشند پوشانده بودند.

سنگی در باغ که روی آن کلمات ژنگ چی به معنی «روح راستین» حکاکی شده است.

سنگ حکاکی شده‌ای درست بعد از درختان سپیدار بود که توجه‌مان را به خود جلب کرد. روی آن دو کلمه دیده می‌شود: ژنگ چی (روح راستین) من عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم: شاید گردشگران این موضوع را ندانند ولی این جا مکانی بود که فالون دافا به عموم معرفی شد و چین و سراسر دنیا را متبرک کرد.

استاد در جوآن فالون بیان کردند: «فرصت‌‌های زیادی مثل این وجود ندارد. برای همیشه به این شکل آموزش نخواهم داد. فکر می‌کنم هر کسی که بتواند شخصاً در سخنرانی‌هایم شرکت کند واقعاً ... بعداً در آینده پی خواهید برد که این دوره‌ی زمانی بسیار باارزش است.»

در حالی که روز فالون دافا در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، امیدوارم همه ما این فرصت را ارج نهیم و از این پس بهتر عمل کنیم.

من و هم‌تمرین‌کننده‌ای در حال دیدن باغ، با گردشگران درباره فالون دافا صحبت کردیم.