(Minghui.org)  دو برادر از مغولستان داخلی اخیراً بخاطر باورشان محکوم شدند. آقای ژو گومینگ به سه سال حبس محکوم شد و خانم ژو دوره محکومیت سه سال و شش ماهه دریافت کرد. این محاکمه‌ها و محکومیت‌ها بدون اعضای خانواده‌شان انجام شد.

این برادران در حدود نیمه شب 7 اوت 2016، هنگام توزیع مطالب فالون گونگ دستگیر شدند. آنها برای بیش از پنج ماه در بازداشتگاه شهرستان نینگچنگ زندانی شدند. در طول بازداشت، آقای ژو دچار فتق روده‌ شد و بدون اجازه خانواده‌اش روده‌اش بیرون آورده شد.

آنها در 19 ژانویه 2017 به زندان شماره 4 چیفنگ منتقل شدند.