(Minghui.org) خانم هائو یینگ‌وو 51 ساله، یک تمرین‌کننده فالون گونگ است که در شهر داچینگ، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ زبان انگلیسی تدریس می‌کند. مأموران اداره پلیس داچینگ و اداره پلیس چنگ‌فنگ او را در بعدازظهر 22 مارس 2017، دستگیر کردند و به بازداشتگاه شماره 1 فرستادند. با وجود وضعیت ضعیف سلامتی‌اش از آزادی‌اش به‌قید ضمانت پزشکی اجتناب شد.

خانم هائو یینگ‌وو تمرین فالون گونگ را در سال 1998 آغاز کرد. از سال 1999 که آزار و شکنجه آغاز شد، او دستگیر، بازداشت و در اردوگاه کار اجباری حبس شده است. در طول بازداشت او تحت شکنجه، خوراندن اجباری و شستشوی مغزی قرار گرفته است.

خانم هائو قبل از آخرین دستگیری‌اش درباره سختی‌هایی که متحمل شده بود، صحبت کرد.

خوراندن اجباری و زنجیر شدن به حلقه‌ای فلزی روی زمین

پس از اینکه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست، آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال 1999 آغاز کرد، مأموران اداره پلیس بیگانگ اغلب برای آزار و اذیت به خانه‌ام می‌آمدند و مرا تهدید می‌کردند.

وو ژنمنیگ، رئیس بخش امنیت داخلیِ اداره پلیس بی‌آن، لی ونتائو، مربی سیاسی اداره پلیس بیگانگ و 6 مأمور دیگر پلیس در تاریخ 19 آوریل 2002 به‌زور وارد منزلم شدند. آنها منزلم را غارت و لپ‌تاپ، نوارهای تمرین و برخی وسایل شخصی دیگرم را توقیف کردند. آنها مرا به اداره پلیس بیگانگ بردند، سپس برای بازجویی به اداره پلیس شهر بی‌آن و پس از آن به بازداشتگاهی منتقل شدم.

در بازداشتگاه تحت خوراندن اجباری قرار گرفتم. رئیس چن ژونگ، ژنگ های‌تائو، پزشک زندان لونگ چینگ‌شیانگ، نگهبان زو جیه و 8 نگهبان دیگر در خوراندن اجباری مشارکت داشتند. آنها مرا به‌زور روی زمین نگه‌داشتند. درحالی که یک نفر دو طرف بینی‌ام را به‌شدت فشار می‌داد، سایرین بازوهایم را فشار می‌دادند و برخی پاهایم را نگه‌داشته بودند. آنها ازطریق بینی‌ام تیوپی را به درون مری‌ام فرو کردند و نمک دانه‌درشت، آب سرد و دارو را به داخل قیفی ریختند. مأمور پلیس زن، زو جیه، پا روی سرم گذاشته بود و فریاد می‌کشید: «بریز! بریز!» نمی‌توانستم نفس بکشم، اما همچنان در تقلا بودم. درنهایت تیوپ را بیرون آوردند. ژنگ هایتائو دستور داد زنجیرها را به پاهایم ببندند. سپس مرا به حلقه‌ای فلزی روی زمین زنجیر کردند.

بازآفرینی صحنه شکنجه: زنجیر شدن به زمین با حلقه‌ای فلزی

برای 2 ماه در بازداشتگاه حبس و به 2 سال کار اجباری محکوم شدم. در 6 ژوئن 2002 به اردوگاه کار اجباری شوآنگهه در شهر چی‌چی‌هار منتقل شدم.

شستشوی مغزی و کار اجباری در اردوگاه کار اجباری شوآنگهه

پس از انتقالم به اردوگاه کار اجباری شوآنگهه، مجبور بودم هر روز برای 10 ساعت ویدئوهایی افتراءآمیز درباره فالون گونگ را تماشا کنم و به اطلاعاتی افتراءآمیز درباره فالون گونگ گوش دهم. وضعیت سلامتم روبه‌وخامت گذاشت و از بی‌خوابی و ریزش مو رنج می‌بردم.

مرا در سلولی انفرادی نیز حبس کردند. بیش از 10 همدست مرا احاطه کرده و به فالون گونگ حمل کردند. حتی پس از 6 ماه در باورم قاطع بودم. سپس به سلولی منتقل شدم که هیچ وسیله گرمایشی در آنجا نبود. حتی ضخیم‌ترین لباس‌هایم مرا گرم نگه‌نمی‌داشتند.

پس از 81 روز حبس در آنجا مجبور به کار اجباری شدم، اما فالون گونگ را رها نکردم. مجبور بودیم ساعت 3 بامداد بیدار شویم و بیش از 10 ساعت در روز کار کنیم.

نزدیک به 2 سال در اردوگاه کار اجباری حبس شدم و پس از اعتصاب غذا در آستانه مرگ بودم که آزاد شدم.

دستگیری دوباره و بازداشت در سال 2016

در 21 آوریل 2016 که در ایستگاه قطارِ غرب داچینگ منتظر قطار بودم، دوباره دستگیر شدم. درواقع برای دیدن مادرم به شهر هیهه می‌رفتم. 4 مأمور لباس‌شخصی از بخش امنیت داخلیِ اداره پلیس شهر داچینگ، شامل گِنگ شیانگ‌جون، مرا دستگیر کردند. آنها ادعا می‌کردند که اجازه ندارم شهر را ترک کنم. مرا به بازداشتگاه شماره 2 شهر داچینگ بردند.

در 26 آوریل درد طاقت‌فرسایی را در پای راستم و کمرم داشتم و دیگر نمی‌توانستم حرکت کنم. مرا به بیمارستان شماره 4 شهر داچینگ بردند و پزشکان تشخیص دادند که به فتق شدید دیسک کمر مبتلا هستم. سپس به‌قید ضمانت پزشکی آزاد شدم.

شرکت‌کنندگان در آزار و شکنجه خانم هائو:

فنگ هایبو (冯海波)، رئیس بخش امنیت داخلی، اداره پلیس داچینگ: 13089051888-86+لیو بائوگوئو (刘保国)، رئیس بخش جنایی شماره 1، اداره پلیس چنگ‌فنگ که مسئول پرونده خانم هائو است: 18603678155-86+ و 13394664848-86+ژنگ هایتائو (郑海涛)، رئیس بازداشتگاه شماره 1: 13394660195-86+، 4617592-459-86+شن هونگ‌یو (沈宏宇)، رئیس کمیته سیاسی و حقوقی داچینگ: 13836979999-86+