(Minghui.org) تمایل دارم که برخی از تجربیات اخیر تزکیه‌ام را به‌اشتراک بگذارم. لطفاً به هر مطلب نامناسبی اشاره کنید.

روشنگری حقیقت برای یک کارآفرین خانم با قلبی خالص

با خانم کارآفرینی ملاقات و شن ‌یون را به او معرفی کردم. او گفت که شن‌ یون را دوبار دیده و کتاب جوآن فالون را یکبار خوانده است. او مزایای شفادهی فالون دافا را تصدیق کرد، اما نمی‌توانست درک کند که چرا تمرین‌کنندگان را در نقاط توریستی یا سایر نقاط دیدنی داخل و اطراف شهرش می‌بیند.

او گفت که ما در حال سیاسی شدن هستیم و فکر می‌کرد که برای تمرین‌کنندگان کافی است که شگفتی‌های فالون دافا را برای مردم توضیح دهند و توصیف آزار و شکنجه نیازی نیست.

او همچنین فکر می‌کرد که ما در حال تبلیغ فالون دافا در رقص‌ها و نمایش آزار و شکنجه فالون دافا در برنامه شن یون هستیم.

به او بادقت گوش کردم و از او بخاطر بیان بسیار صریح افکارش تشکر کردم. بدون اینکه سعی کنم او را متقاعد کنم یا ذهنیتش را تحت تأثیر قرار دهم، به روشی آرام و از چند منظر این آزار و شکنجه را برایش تشریح کردم.

با او درباره سانسور کامل اینترنت در چین صحبت کردم و اینکه همین امر برای مردم آنجا غیرممکن ساخته است که اطلاعاتی درباره آزار و شکنجه دریافت کنند و اینکه آزار و شکنجه فالون دافا هنوز در چین در حال وقوع است. اندام‌های حیاتی بدن تمرین‌کنندگان فالون دافای زنده بیرون آورده می‌شود و این افراد در این روند می‌میرند.

بیشتر توضیح دادم که اگر این آزار و شکنجه وجود نداشت، تمرین‌کنندگان زمان و انرژی خود را صرف صحبت با مردم در مکان‌های مذکور نمی‌کردند.

همچنین توضیح دادم که شن یون فقط یک نمایش هنری نیست؛ آن به مردم روش‌های باستانی چین را نشان می‌دهد، به آنها می‌آموزد که مهربان باشند و به‌طور اساسی قلب و ذهن‌شان را تغییر می‌دهد. فقط از طریق تغییر قلب و ذهن مردم، بسیاری از درگیری‌های جامعه می‌تواند متوقف شود.

در طول سه ساعتی که صحبت کردیم، برخی رویدادهای جاری در چین را تحلیل کردم و معنای درونی نمایش شن یون را توضیح دادم. او گفته‌هایم را پذیرفت و با من با احترام برخورد کرد. زمانی که می‌خواستم آنجا را ترک کنم، مرا در آغوش کشید.

استاد از شما بخاطر بخشیدن خِرد به من و نجات این موجود ذی‌شعور سپاسگزارم.

نیک‌خواهی مأمور دادگاه را نجات می‌دهد

اواخر یک شب، با مأمور دادگاهی تماس گرفتم که حقایق را برای او روشن کنم. او از اینکه تماسی در ساعت 10 شب دریافت کرده بود، خوشحال نبود، بنابراین عذرخواهی کردم و به او اطلاع دادم که من از پول و زمان خودم استفاده کرده‌ام تا تماس بین‌المللی برقرار کنم به‌طوری که او بتواند از حقایق درباره فالون دافا و آزار و شکنجه آگاه شود و امیدوارم بودم که در این آزار و شکنجه دخیل نبوده باشد. متوجه شدم که فرد درست‌کاری است اما خوبی فالون دافا را درک نکرده و از جزئیات این آزار و شکنجه بی‌اطلاع بود.

درباره شگفتی‌های فالون دافا، مهربانی تمرین‌کنندگان، تبلیغات جعلی و منفی در رسانه‌ها و شدت این آزار و شکنجه را برایش توضیح دادم.

بعد از آگاهی از حقایق نگرشش تغییر کرد و در پایان مکالمه‌مان صمیمانه از من تشکر کرد.

استاد از اینکه به من نیرو بخشیدید و به او اجازه دادید که از حقایق آگاه شود سپاسگزارم.

تمایل دارم که مقاله‌ام را با نقل قولی از فای استاد به‌پایان برسانم:

«معنی آن این است که، همان‌طور که به نجات موجودات ذی‌شعور و اعتباربخشی به فا می‌پردازید هر چیزی که با آن برخورد می‌کنید تصادفی نیست. هیچ چیزی به آن سادگی نیست، خواه چیزی باشد که جزئی به‌نظر برسد، افکاری که شخصی دارد، یا زنجیره‌ وسیعی از افراد و چیزهایی که وقتی درحال روشن‌گری حقیقت هستید با آن‌ها برخورد می‌کنید. اما فقط وقتی قابل‌قبول است که با نیک‌خواهی در قلب‌تان به انجام امور می‌پردازید. وقتی مردم نگرشی خاص یا عدم‌درک‌هایی را دارند غصه و نگرانی نداشته باشید. وقتی عمل می‌کنید تا فقط آن شخص را نجات دهید، تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهید،‌ آن‌گاه فکر می‌کنم تأثیر آن می‌تواند هر چیزی را تغییر دهد.» («آموزش فای ارائه شده در منتهن»)

استاد از شما سپاسگزارم! هم‌تمرین‌کنندگان از شما سپاسگزارم!