(Minghui.org) یکی از بومیان شهر هوانگشان، استان آنهویی در 22 مه 2017 بعد از اینکه وکیلش شکایاتی را علیه دادستان و قاضی مسئول پرونده به‌ثبت رساند، آزاد شد و سپس با موفقیت آنها را متقاعد کرد که از این اتهام صرف‌نظر کنند.

آقای شی جون بعد از اینکه پلیس در زادگاهش مظنون شد که نصب تعدادی بنر به‌منظور تبلیغ فالون گونگ در اطراف شهر کار اوست، مورد هدف قرار گرفت. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. او بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ بیش از یکسال را در اردوگاه کار اجباری سپری کرد و به همین دلیل تحت نظارت پلیس بود.

آقای شی به‌منظور جلوگیری از دستگیری، دور از خانه زندگی می‌کرد، اما باز در محل اقامتش در شهر هفئی در 1 ژوئیه 2016 ردیابی و دستگیر شد. او قبل از اینکه در حدود 11 ماه بعد آزاد شود، در بازداشتگاه شهر هوانگشان زندانی بود.

تفسیر قانونی بی‌اساسِ اتهامات ذکر شده

دادستان منطقه هوانگشان، در شهر هوانگشان در 20 ژانویه 2017 کیفرخواستی را علیه آقای شی تنظیم کرد و او را به «عضویت در فرقه برای تضعیف اجرای قانون» متهم کرد _ که اتهام رایجی است که حکومت کمونیست چین در تلاش برای محبوس کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌کند.

وکیلش آقای تانگ ژیوی سعی کرد که فایل پرونده را بازبینی کند اما دادگاه منطقه هوانگشان مانع او شد. سپس وکیل نامه‌ای به دادگاه ارسال کرد.

وکیل درخواست کرد که به‌دلیل فقدان توجیه قانونی از موکلش رفع اتهام شود. این کیفرخواست به تفسیر قانونی ماده 300 قانون جزا (ذکر«تفسیر» در ادامه) که توسط دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق در گذشته در نوامبر 1999 یعنی چهار ماه بعد از شروع آزار و شکنجه فالون گونگ صادر شده به‌عنوان مبنای قانونی استناد کرد.

در این کیفرخواست خواسته شده که ازآنجاکه فالون گونگ یک فرقه است، هرکسی که آن را تمرین یا تبلیغ می‌کند تا بیشترین حد امکان تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.

وکیل استدلال کرد که کنگره خلق و بدنه قانونگذار چین، هرگز قانون ممنوعیت فالون گونگ را مجاز نمی‌داند یا به آن برچسب فرقه نمی‌زند. به همین ترتیب تفسیر دادگاه و دادستانی عالی خلق که فالون گونگ را مورد هدف داده است، فاقد اساس قانونی است

وکیل استدلال کرد که اگر این تفسیر نامعتبر باشد، محکومیت براساس آن نیز فاقد شایستگی است. او درخواست کرد که از پرونده علیه موکلش صرف‌نظر شود.

دادگاه درخواست وکیل را نادیده گرفت.

وکیل شکایاتی را علیه دادستان و قاضی تنظیم می‌کند

دادستان از کیفرخواست اولیه صرف‌نظر کرد و در 6 آوریل کیفرخواست جدیدی تنظیم کرد. وکیل هیچ تغییر قابل توجهی در ارتباط با اتهام موکلش مشاهده نکرد.

او متعجب شد که با وجود تفسیر جدید از قانون جزا که در 1 فوریه 2017 اجرایی شد، دادستان هنوز سعی دارد که موکلش را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

در این تفسیر جدید هیچ اشاره‌ای به فالون گونگ نشده است و تأکید شده است که هرگونه کیفرخواست علیه هرکسی که در فرقه‌ای مشارکت دارد می‌بایست با اساس قانوین مستحکم صادر شود.

آقای شی استدلال کرد که هرگز هیچ اساس قانونی‌ای برای آزار و شکنجه فالون گونگ وجود نداشته است و موکلش از همان اول نمی‌بایست دستگیر می‌شد. برطبق تفسیر جدید دلیل بیشتری برای رد اتهام علیه موکلش وجود دارد.

ازآنجاکه دادستان و دادگاه حاضر نشدند که به‌نظرات وکیل توجه کنند، وکیل شکایاتی را علیه هردوی دادستان وقاضی تنظیم کرد و آنها را به نقض تفسیر جدید قانون و قصور در انجام وظیفه متهم کرد.

صرف‌نظر از پرونده

قرار بود در تاریخ 4 مه دادگاهی برای آقای شی تشکیل شود، اما قبل از تشکیل جلسه، وکیلش با دادستان و دادگاه ملاقات کرد و به آنها اصرار کرد که از این پرونده صرف‌نظر کنند.

وکیل به غیرقانونی بودن آزار و شکنجه و عدم شایستگی این کیفرخواست تأکید کرد. قاضی درنهایت دادگاه را لغو کرد و دادستان قول داد که در عرض یک هفته به وکیل پاسخ بدهد.

وکیل دو هفته بعد اطلاعیه‌ای دریافت کرد و به او اطلاع دادند که موکلش تبرئه خواهد شد و موکلش چهار روز بعد آزاد شد.

آقای شی در 22 مه به خانه بازگشت.