(Minghui.org) زندان وانگلینگ در استان هونان روش شکنجه جدیدی را علیه تمرین‎کنندگان فالون گونگ به کار می‌گیرد که موجب درد فراوانی می‎شود. همانطور که در زیر نشان داده شده است، این روش شامل باز کردن پاهای تمرین‎کنندگان به حالت ۱۸۰ درجه و قرادادن آنها در یک خط مستقیم است.

بازآفرینی صحنه شکنجه: باز کردن پا به حالت ۱۸۰ درجه

فریاد کشیدن از شکنجه

آقای هو ونکوئی با روش باز کردن پا به حالت ۱۸۰ درجه شکنجه شد، زیرا سعی کرده بود مدیتیشن کند. فریادش از شدت درد، در کل ساختمان شنیده می‎شد.

تمرین‎کننده، آقای مو چیبینگ، از پوشیدن لباس زندان امتناع ورزید و پنج تمرین فالون گونگ را در کارگاه زندان انجام داد. سپس نگهبانان او را به واحد «آموزش فشرده» بردند. آنها لباس‎هایش را از تنش خارج کردند و او را بر روی نیمکتی بتنی نشاندند. سرپرست واحد، شیانگ جین‎یوآن، به بینی و چشمان آقای مو مشت زد. هنگامی که آقای مو واکنشی نشان نداد، شیانگ به شش تن از زندانی‎ها دستور داد تا او را روی زمین فشار داده و پاهایش را به حالت ۱۸۰ درجه باز کنند.

تمرین‎کنندگان سالمند، از جمله آقای وانگ شنگ‎لیانگ ۶۷ ساله و آقای لیو ارلی ۷۵ ساله نیز با این روش شکنجه شدند.

تشدید کردن شکنجه

زندان، روند شکنجه «باز کردن پا به حالت ۱۸۰ درجه» را تشدید کرده است. این روش بر حسب شرایط هر تمرین‎کننده تنظیم می‎شود. پاهای بعضی از تمرین‎کنندگان بدون درد زیادی، به حالت ۱۸۰ درجه باز می‎شد. نگهبانان پاهای این تمرین‎کنندگان را با فشار در یک خط مستقیم قرار می‌دهند و سپس پاها را به سمت بالا می‎کشند تا درد بگیرند. بعضی از تمرین‎کنندگان قبل از اینکه پاهایشان هم تراز شوند احساس درد می‎کردند. نگهبانان در نقطه‎‎ای که اوج دردشان است مکث می‌کنند و سپس به آرامی فشار را افزایش می‎دهند.

زندان قبلاً برای شکنجه تمرین‎کنندگان از شوک الکتریکی، آویزان کردن، ضرب و شتم و سوزاندن استفاده می‎کرد. اما این روش‎ها جای زخم بر بدن تمرین‎کنندگان باقی می‎گذاشت و باعث می‎شد از هوش بروند. آنها هم‎اکنون روش «باز کردن پا به حالت ۱۸۰ درجه» را ترجیح می‎دهند.

کارکنان زندان وانگلینگ از زمان آغاز آزار و شکنجه، تمرین‎کنندگان فالون گونگ را تحت شکنجه قرار داده‎اند. دو تمرین‎کننده تا حد مرگ شکنجه شدند و شمار زیاد دیگری نیز به شدت مجروح شده‎اند.

مسئولان زندان وانگلینگ، نگهبانان و زندانیانی که در شکنجه تمرین‎کنندگان ‎دخیل بودند، حاضر به قبول این مسئله نیستند که به تمرین‌کنندگان آسیب رسانده‌اند.