(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ با گردهمایی در اجتماع چینی در بروکلین، نیویورک در تاریخ 25 ژوئن 2017، به معرفی روش معنوی فالون گونگ پرداختند و به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه این تمرین در چین که از سال 1999 ادامه داشته است، اطلاع‌رسانی کردند.

تمرین‌کنندگان تمرینات را در بروکلین، نیویورک در 25 ژوئن 2017 به‌نمایش گذاشتند و این روش تزکیه را به ساکنین و گردشگران معرفی کردند.

تمرین‌کنندگان هنگام صبح با هم تمرین کردند و بسیاری از افراد به سمت این فعالیت گروهی و موسیقی صلح‌آمیز جذب شدند.بانوی جوانی از تمرین‌کنندگان عکس ‌گرفت و گفت که می‌خواهد عکس‌ها را برای مادرش ارسال کند، زیرا او هم تمرین‌کننده است.

پس از تمرین، تمرین‌کنندگان بنرهای زیادی را نصب و متون فالون گونگ را درمیان عابران توزیع کردند و به آنها در مورد آزار و شکنجه وحشیانه در چین گفتند. آنها همچنین برای کمک به چینی‌ها برای خروج از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) و سازمان‌های وابسته به آن کمک کردند تا به این شکل بتوانند روابط‌شان را با رژیم و جنایات آن علیه بشریت قطع کنند. پس از گفتگو با تمرین‌کنندگان، بیش از 20 نفر چینی آن روز حزب را ترک کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای ارتقای سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه در چین، بنرها و پوسترهایی را در بروکلی نصب کردند.

مردی چینی که دو سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود، گفت: «شما افرادی شجاع هستید و آنچه واقعاً در چین اتفاق می‌افتد را به مردم جهان نشان می‌دهید.» او همچنین ضمن تشویق تمرین‌کنندگان برای مواجهه با مردم چینی متخاصم گفت: «این افراد توسط تبلیغات رژیم شستشوی مغزی شده‌اند. آنها دیگر نمی‌توانند برای خودشان فکر کنند.»

بعضی از چینی‌ها به تمرین‌کنندگان گفتند که آنها هیچگاه به سازمان‌های ح‌ک‌چ نپیوسته‌اند زیرا آنها یک بار در چین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شدند.

دو دانش‌آموز چینی گفتند که آنها با تماشای برنامه‌های تلویزیون ان‌تی‌دی درباره آزار و شکنجه اطلاع یافتند. آنها وقتی جوانتر بودند به پیشگامان جوان حزب کمونیست چین ملحق شده بودند و اکنون از آن خارج شدند. تعداد زیادی پس از خواندن پوسترها و صحبت کردن با تمرین‌کنندگان از حزب کمونیست چین خارج شدند.