(Minghui.org) چند تمرین‌کننده فالون دافا در شهر هولودائو، استان لیائونینگ در ماه جاری بخاطر تنظیم شکایات کیفری علیه جیانگ زمین دستگیر شدند. جیانگ رئیس سابق رژیم کمونیست است که آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را راه‌اندازی و هدایت کرد.

در حدود هفت مأمورِ اداره پلیس لُنگگانگ در 6 ژوئن 2017 وارد منزل خانم جین هُنگ شدند. آنها پرسیدند که آیا او قبلاً شکایتی را علیه جیانگ زمین به دادگاه عالی خلق چین تنظیم کرده است و برایش یک حکم بازرسی صادر کردند. آنها خانم جین را دستگیر کردند و او را در بازداشتگاه هولودائو به مدت سه روز بازداشت کردند.

مأموران اداره پلیس شوانگلُنگ در منطقه لُنگگانگ در 15 ژوئن خانم بائو را دستگیر کردند. تمرین‌کنندگان محلی بلافاصله این مسئله را همراه با شماره تلفن اداره پلیس بر روی اینترنت منتشر کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ داخل و خارج کشور، تماس‌های تلفنی با اداره پلیس برقرار کردند و خواهان آزادی خانم بائو شدند. پلیس از واکنش سریع تمرین‌کنندگان و اثربخشی‌شان غافلگیر شد.

برطبق گفته پلیس، نه تنها تمرین‌کنندگان از خارج چین با آنها تماس گرفتند، بلکه تمرین‌کنندگان از سایر شهرها و استان‌های داخل چین نیز تماس گرفتند. به لطف تلاش‌های متمرکزشان، خانم بائو آن شب آزاد شد.

پلیس همچنین در 15 ژوئن تمرین‌کنندگان خانم یانگ لیچون و خانم ژائو لیجون را دستگیر کرد.

این دور از بازداشت‌ها متفاوت از روشی بود که قبلاً پلیس به‌طور معمول خانه‌ها را غارت می‌کرد و تمرین‌کنندگان را با خود می‌برد. این بار، مأموران پلیس کارت شناسایی‌شان را نشان می‌دادند، حکم‌های بازرسی خود را ارائه می‌کردند و برای خانواده «لیستی از هرگونه اقلامی» که آنها از خانه می‌بردند، و «یک نامه احضاریه» باقی می‌گذاشتند. خانواده‌ها همچنین در عرض 24 ساعت از دستگیری «اطلاعیه بازداشت» دریافت می‌کردند. پلیس همچنین از این روند فیلم ویدئویی می‌سازد. هر قدم به‌نظر می‌رسد که مطابق با قانون است- بجز خود دستگیری‌ها، چراکه هر شهروند چینی این حق را دارد که شکایات کیفری علیه کسی که به او ظلم کرده به‌ثبت برساند و بنابراین تمرین‌کنندگان تحت این قانون در حال به‌ثبت رساندن شکایات خود هستند.

سایر تمرین‌کنندگان از جمله خانم لی یوچینگ، خانم ژانگ رُنگيژی، خانم کائو لیان، خانم لو شیوژی، خانم ژائو شولان، خانم وی چی و خانم چنگ یوئه را اخیراً دستگیر کردند.

سابقه آزار و شکنجه

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۸ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.