(Minghui.org) خانم 62 ساله‌ای که به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ به‌مدت 8 ماه بازداشت شده بود، 3 ماه بعد از آزادی‌اش به قید ضمانت پزشکی‌ درگذشت؛ فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

خانم چای یولان یکی از ساکنان روستای سوژوانگ، بخش ژائوهه، واقع در شهر منگژو بود. پلیس محلی در 9 آوریل 2016، او را در خانه‌اش دستگیر کرد و مستقیماً به بازداشتگاه شهر جیائوژو فرستاد.

خانم چای یولان

وقتی خانم چای گفت که هرگز تمرین فالون گونگ را کنار نمی‌گذارد، مأمور وانگ گونگجون از اداره پلیس شهر مِنگژو او را تهدید کرد که روزگارش را سیاه خواهد کرد. به‌دنبال آن مأموران بازداشتگاه او را تحت شکنجه قرار دادند. طولی نکشید که او دچار شکستگی در ناحیه دنده‌ها و ستون فقرات شد و حتی به‌سختی می‌توانست چهار دست و پا راه برود، چه برسد به اینکه بایستد و قدم بزند. او دچار بی‌اختیاری در کنترل ادرار نیز شده بود.

خانم چای تحت هیچ گونه مراقبت پزشکی قرار نگرفت تا زمانی که معلوم شد شرایطش بحرانی است. در حالی که در بیمارستان محلی تحت مراقبت قرار گرفته بود، مأموران پیوسته دستانش را با دست‌بند و پاهایش را با زنجیر بسته بودند.

خانواده‌ خانم چای از وضعیتش خبر نداشتند تا اینکه فرد خوش‌قلبی با مشاهده درد و رنج خانم چای خانواده‌اش را از وضعیت او مطلع کرد. آنها با عجله به بیمارستان رفتند و فقط آنگاه مسئولین موافقت کردند او را به‌قید ضمانت پزشکی آزاد کنند.

خانم چای را در 12 دسامبر 2016 به زادگاهش بازگرداندند. او در 23 مارس 2017 درگذشت.

اداره پلیس شهر مِنگژو: 3918193900-370-86+مأمور وانگ گونگجون: 13839181838-86+