(Minghui.org) گروه بزرگی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ 3 ژوئن 2017 زیر آسمان آبی و صاف تمرینات مدیتیشن را در مرکز شهر همیلتون در نیوزلند برگزار کردند.

بسیاری از عابران در میدان توقف کردند تا حرکات را تماشا و آنها را دنبال کنند.

تمرینات فالون گونگ در میدان کریکی ریروآ در مرکز شهر همیلتون

خانم ماراما از مانوکوآ، اوکلند در رویدادهای پیشین فالون گونگ درباره مزایای روانی و جسمی این تمرین مطلع شده بود. او از شنیدن خبر برگزاری این رویداد در همیلتون بسیار هیجان‌زده شد و مشتاقانه آمد تا تمرینات را یاد بگیرد.

خانم ماراما از اوکلند درحال آموختن مدیتیشن نشسته که قسمت پنجم تمرینات فالون گونگ است.

دو تن از عابران از انرژی قوی‌ای که از جلسه بزرگ تمرین گروهی ساطع می‌شد حیرت‌زده شده بودند. آنها مدتی آنجا ماندند و گفتند که صرفاً بودن در آن محیط به آنها آرامش می‌دهد.

برخی دیگر با تمرین‌کنندگان فالون گونگی که سال‌های زیادی در چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند ابراز همدردی کردند. جوز هی و جیمز بردن که هر دو مسیحی هستند حمایت خود را از تلاش‌های تمرین‌کنندگان ابراز کردند. جیمز در برگۀ شکایت پیامی اضافه کرد: «مردمی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند هیچ آزاری به کسی نمی‌رسانند. امیدوارم از ورای این محنت به صلح و آزادی دست یابند.»

بسیاری از شهروندان درخواست خاتمه دادن به این آزار و شکنجه خصوصاً عمل شنیع برداشت اجباری اعضای بدن با اجازه دولت را امضاء کردند. 24 چینی که بیشتر آنها دانشجویان خارج از کشور بودند، ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان وابسته به آن را ترک کردند.