(Minghui.org) در 27 فوریه 2017، مردی 79 ساله در چونگ‌چینگ دستگیر شد و به مدت 15 روز در یک مرکز شستشوی مغزی محلی نگه داشته شد. در طول این زمان به او داروهای نامعلوم‌ دادند که منجر به آسیب به سیستم عصبی مرکزی‌اش شد.

چون آقای جِنگ کای‌یوآن از انکار فالون گونگ سر باز زد، این‌چنین مورد هدف مأموران قرار گرفت. فالون گونگ یک روش معنوی است که توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. او به‌محض آزادی، به خانواده‌اش گفت داروهایی که به او داده شدند، منجر به درد طاقت‌فرسایی در سراسر بدنش شده و همچنین بینایی‌اش تار و دچار فراموشی‌های کوتاه مدت شده است. کمی بعد، علائم ضعف عضلانی نیز در او نمایان شد.

این معلم بازنشسته در کمتر از 9 ماه پس از دستگیری‌اش در 12 ژوئن 2016، دوباره دستگیر شد. در آن زمان همچنین داروهای ناشناخته‌ای به او داده شد و علائم مشابه‌ای در او نمایان شد.

گزارشات مرتبط:

معلم بازنشسته پس از شکایت از دیکتاتور سابق چین، بازداشت شد و تحت خوراندن اجباری دارو قرار گرفت

ناتوانیِ مرد 78 ساله، پس از تزریق اجباری داروهای نامعلوم